Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi

Amaç

Yeniden yapılanma; bir firmanın sermaye yapısını, varlık karmasını ve organizasyonunu firma değerini destekleyecek biçimde temelden değiştirmektir.

Kapsam

  • Kronikleşmiş Likidite Sorunlarının Belirlenmesi
  • Verimsiz Aktiflerin Belirlenmesi
  • Potansiyel İş Geliştirme Alanlarının Belirlenmesi
  • Sermayenin Yeniden Yapılandırılması
  • Borç ve Kredilerin Yeniden Yapılandırılması
  • Finansal Risklerin Belirlenmesi ve Önleyici Aksiyonlar
  • Finansal Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması
YUKARI