TPM Akademi

Operasyonel Mükemmellik ve Dünya Klasında İşletmeler İçin Çalışıyoruz.

İş kazaları, kalite kusurları, arızaları ve tüm kayıpları sıfırlayarak üretim sisteminin verimliliğini en üst noktaya çıkartmayı amaçlayan, planlı bakım ve önleyici bakım yöntemleri uygulayarak tedavi etmekten çok önlemeye önem veren, görsel yönetim araçlarının kullanıldığı ve tüm çalışanların yönetime katıldığı bir atmosfer yaratan, problemleri yerinde ve gerçek cisimlerle inceleyerek anlayan, çözen ve yaptığı işte uzmanlaşarak kendini sürekli geliştiren takımlar oluşturansürdürülebilir başarılı iş sonuçları sağlayan kazançlı şirketler için çalışıyoruz.

TPM Akademi Amaçları

Maksimum kalitede, maksimum hızda çalışan, plansız duruşlar yaşamayan ve mükemmel işleyen makinalar oluşturmak.

Kuruma ait iş süreçleri, hedefleri ile uyumlu yönetim yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi.

Süreç Kayıplarının belirlenmesi ve Yol Haritası Hazırlığı.

Operasyonel Mükemmellik Yapısı

 • Odaklanmış İyileştirmeler
 • Otonom Yönetimi
 • Profesyonel Bakım
 • Kalite Yönetimi
 • Eğitim & Beceri Geliştirme
 • Süreçlerin Yönetimi
 • Erken Ürün & Ekipman Yönetimi
 • Sağlık, Emniyet ve Çevre

 Operasyonel Mükemmellik Felsefesi

Ekipman Verimliliğinin Artırılması

 • Sıfır Kaza, Sıfır Kusur, Sıfır Arıza

Önleyici Yaklaşım

 • Proaktif vs Reaktif

Herkesin Katılımı

 • Otonom Yönetim Aktiviteleri
 • Küçük Grup Faaliyetleri
 • Kaizen Takımları

İyileştirmelere Odaklanmak

 • Kayıpların Analizi
 • Kayıpların Yok Edilmesi

İşletme Odaklılık (Gemba Prensibi)

 • İdeal Operasyonlar
 • Görsel Yönetim

 

YUKARI