Yalın Akademi

Kuruluşunuz Amaçlarını İzleyen İstisnai İnsanlar ve Ekipler Geliştiriyoruz

Yalın Akademi, kuruluşların ve çalışanların daha verimli, daha etkin ve daha mükemmel işler başarmaları için gereken eğitim, gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarını destekler. Bu amaçla Operasyonel Mükemmellik başta olmak üzere, kuruluşlara yönetsel / liderlik, pazarlama, satış, finans, insan kaynakları ve kişisel gelişim alanında çözümler sunar. Yalın Akademi'nin bir diğer güçlü yanı ise sahadan yetişmiş uzman danışmanlarla, yetişkin eğitimine uygun araçlar ve ortamlar tasarlayıp kullanmasıdır. 

Günümüzde kuruluşlar gelecek vaat eden çalışanları bulmak, onları çalışma alanlarına sevk etmek için muazzam çaba sarf etmektedirler. Sürekli iyileştirmenin itici gücü insandır ve rekabette doğru kişileri eğitip yetiştirmek çok önemlidir. Bireyler derinlemesine teknik bilgiyle ve geniş bir beceri yelpazesiyle donandıkça yapılan yatırımın kuruluş iş sonuçlarına etkisi daha iyi ortaya çıkacaktır.

İş birliği yaptığımız kuruluşun beklentilerine uygun olarak aşağıdaki yaklaşımları devreye alırız.

 • İhtiyacı en iyi şekilde anlamak için ilgili kişi ve yöneticilerle ön inceleme yapmak,
 • Belirlenen öğrenme / gelişim fırsatlarını kuruluşa özel tasarlamak,
 • Katılımcılarla iletişimin tam sağlanması için ilgili departmanlarla ortak çalışmak,
 • Faaliyetin büyüklüğüne bağlı olarak, 10-20-70 öğrenme modeline uygun bir eğitim/gelişim süreci tasarlamak,
 • Programlarda alanında en iyi ve saha deneyimli eğitim danışmanlarıyla çalışmak,
 • Programlarda yetişkin eğitimine uygun oyunlar, yaratıcı drama uygulamaları, vakalar, testler ve çeşitli araçlar kullanmak,
 • Faaliyete uygun bir ölçme/değerlendirme süreci tasarlamak, sonuçları raporlamak ve sürecin etkililiğini takip etmek.
 • 10, 20, 70 Öğrenme Modeline Uygun Olarak Eğitim Yönetim Süreci Kurulması ve Uygulanması,
 • Yetkinlik ve/veya Mesleki Yeterlilik Bazlı Master Eğitim Yapısının Oluşturulması, Planlanması ve Uygulamanın Başlatılması,
 • Akademi Kurulumu , Alt Süreçlerin Tasarımı,
 • Eğitim İhtiyaç Analizi, Assestment Center (Değerlendirme Merkezi Uygulamaları)
 • Learning Management System (LMS) Tasarımı ve Kurulumu,
 • E-Learning Eğitim Süreci Tasarımı,
 • Oryantasyon Eğitim Süreci Tasarımı ve Uygulaması,
 • İç Eğitimci Yetiştirme,
 • Eğitim/Gelişim Süreçleri ile İlgili Prosedür / Yönetmelik Hazırlanması,
 • Eğitim Etkinliği Ölçme Değerlendirme Sistemi Kurulması 
YUKARI