5S Düzenli ve Sürdürülebilir İş Ortamı Oluşturmak

5S Nedir?

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmada çalışma alanını güvenli kılmak,  kayıpları ortadan kaldırmak, düzenlemek ve organize etmektir.

1S: Ayıklama;

Gereklileri gereksizlerden ayırmak, fazlalıklardan kurtulmak.

Fazla, hasarlı, atıl  kısaca gereksiz olan tüm ekipmanlar uzaklaştırılıp, gerekli olanlar ihtiyaçlara ve  kullanım sıklığına göre belirlenir ve sınıflandırılır.

2S: Düzenleme;

İhtiyaç duyulan  herşeyibir düzen içinde  kendi yerinde tutmak .  Bulması, alması ve yerine koyması kolay hale getirmek.

Arama kayıplarını ve zamanını ortadan kaldırmak ancak iyi bir düzenleme ile mümkündür. Düzenleme ve tanımlama ile herkesin istenilen nesneye rahatça ulaşımı sağlanır. İyi bir düzenleme kullanım etkinliğini de arttırır. 

3S: Temizlik;

Tüm nesneleri temiz durumda tutmak ve kontrol etmek. 

Tüm ihtiyaç duyulan nesneler temiz durumda tutulmalıdır. Temizlik yaparken kontroller de yaparız. 

Temizlik detayları, hataları  ve anormallikleri hemen görmemizi sağlar.

Çalışanların verimliliğini arttırdığı gibi  motivasyonlarını geliştirir.

4S: Standartlaşma;

İlk 3S ‘i standart hale getirmek  ve yayılımı  sağlamak. Tüm kazanımları kalıcı kılmak.

Dokümanlar 5S faaliyetlerinin nasıl, ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağını gösterir. Çalışanların aynı roller içinde  ,aynı metotları kullanarak faaliyetleri yerine getirmesine imkan tanır.

Görsel standartlar ise bozulmaların  anında fark edilmesini sağlar.

5S: Disiplin ve Süreklilik;

Tüm faaliyetleri bir kültür haline getirmek, örneklerin oluşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Tanımak ve takdir  etmek.

Çalışanların bir kültür olarak standartları uygulamaları, iyileştirmeleri ve sürdürülebilir kılmaları sağlanır. Belirli aralıklarla yapılan denetlemelerle  geriye dönüşler önlediği gibi  tanıma, takdir ve ödüllendirmelerle çalışanların motivasyonları geliştirilir.

5S’in Faydaları

 • İş sağlığı
 • İş kazalarının yok edilmesi
 • Kalitenin sağlanması 
 • Maliyetin azaltılması
 • Üretim malzemesi ve yardımcı ekipmanlarda minimum stok
 • Alanların etkin kullanımı  
 • Gereksiz hareketlerin yok edilmesi
 • Planlanan üretimin zamanında teslimi
 • Daima temiz ve düzenli ortam
 • Görsel Yönetim
 • Çalışanda moral artışı ve yorgunluğun azalması
YUKARI