5S

Verim ve kaliteyi arttırmak, israfı azaltmak ve güvenli bir iş ortamı yaratmak tüm kuruluşların hedeflerinden biridir. 5S, temiz, düzenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı bir alışkanlık ve çalışma yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan bir kalite yaklaşımıdır. 5S; TQM, Yalın Yönetim, TPM, JIT gibi sistemlerin temel yapı taşlarından biridir.

Eğitimin Amacı:

5S’in temel kavramlarını ve uygulama adımlarını öğreneceksiniz.

İşyerinizde;

 • Operasyonel verimlilik, kalite ve moral artışı
 • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında sistematiklik ve etkinlik
 • 5S öncesinde, sonrasındaki etkinlik farklılıkların görülmesi ve ölçülebilmesi
 • 5S denetimleri ve uygulanması
 • İyileştirme çalışmalarının başlatılması

Eğitimin İçeriği:

 • 5S Nedir?
 • 5S‘in Adımları
 • 5S ve Diğer Yönetim Sistemleri
 • İlk Temizlik ve incelemenin gerçekleştirilmesi
 • Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Kirlilik Kaynaklarının İşaretlenmesi
 • Kirlilik Kaynakları için (kir ve toz) karşı tedbirlerin alınması
 • Temizlik Standartlarının Oluşturulması
 • Görsel Standartların Oluşturulması
 • Denetim Sistematiğinin Oluşturulması
 • Tanıma ve Takdir Sistematiğinin Oluşturulması
 • Muda ve Kayıp Türleri
 • Sahada Örnek Uygulamalar ve Grup Çalışmaları

Katılımcılar:

Operatörler, Bakım Çalışanları, Ofis Çalışanları, Laboratuvar Çalışanları, Taşıma ve Depolama Çalışanları, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri

Süre:

1 Gün (teorik eğitim ve grup çalışması)

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI