Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki şirketlerin %75’ine yakınını aile şirketleri oluşturmakta ve gayri safi hasılanın %75’den fazlasını yaratmaktadırlar. Ülkemize baktığımızda ise aile şirketleri Türkiye ekonomisinin neredeyse %95’ini oluşturduğunu görmekteyiz.

Bu rakamlar bize dünyadaki zenginliğin büyük bir oranını aile şirketlerinin oluşturduğunu göstermektedir. Bu bir açıdan ekonomide aile şirketlerinin ne ölçüde rol oynadıklarını ve önemini ortaya koymaktadır.

Kurumsal bir yapı ile genelde şirketin sürdürülebilirliğini kastediyorsak, aile şirketlerinde kurumsal yapıların yaygınlığı ve sağlam bir temele oturmuş olması dünya ekonomisinin sürdürülebilirliğini güvenceye alan en önemli unsur olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Aile şirketlerin uzun ömürlü olmasının en önemli faktörü, aile içindeki ilişkilerin ne ölçüde sağlıklı olduğu hususudur. Aile bireyleri ile şirket profesyonelleri arasındaki sorumluluk, görev, yetki vb. kurumsal temel özelliklerin açık olarak tanımlanmamış olması aile içinde ve aile ile profesyonel çalışanlar arasındaki olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Kurumsal bir şirketin en temel özelliği, ortaklar ve aile bireyleri arasındaki sınırları net bir şekilde çizen, yönetim kurulu toplantılarının dışında ortaklık ve aile meselelerini görüşmek için ayrı toplantılar düzenleyen, şirkette görev almayan aile bireylerine de adil şekilde finansal olanaklar sunan bir şirket olmasıdır. Kurumsallaşma, şirketin faaliyetlerini kişilere bağlı olmayan, değişimlere ayak uydurabilen ve sürdürülebilir bir yapının ihdas edilmesidir. Bu şirketin önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, bu kişiler olmadığında da her şeyin bir aksama olmaksızın aynen devam edebilmesi için gereken yapının oluşturulmuş olduğu anlamını taşır.

Kurumsallaşma, işin tamamen profesyonellere bırakılması anlamını taşımamaktadır. Tam tersine, patronların işin başında olması fakat profesyonel çalışanlarla birlikte iş birliği içinde ortak bir çalışma kültürü oluşturmasını gerektirir.

Grupas Gelişim, bütün bu gerçekler ışığında, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yardımcı olarak öncelikle şirketin kendisinin ekonomik ve finansal açıdan sürdürülebilirliğini güvenceye alacak bir yapı oluşturulmasını ve bunun da ülke ekonomisine olumlu etki yaratmasını amaçları arasına dahil etmiştir.

Bu konuda sunduğumuz, uygulamayı da içeren danışmanlık hizmetimizi genel itibariyle iki ana başlık altında toplamaktayız:

 • Aile Anayasası ve Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması Yol Haritası
 • Yönetimin Yeni Kuşaklara Devri ve Değişimin Yönetilmesi

Bununla birlikte, ihtiyaçlar çerçevesinde kurumsallaşma sürecinin aşağıda belirtilen olmazsa olmaz unsurlarının her birinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmet sunmaktayız.

 • Aile anayasası
 • Ortaklar ve hissedarlar sözleşmesi
 • Yönetim kurulu yapısı
 • Şirketin vizyon ve misyonunu netleştirme
 • Kısa, orta ve uzun vadeli iş planları
 • Bağımsız iç ve dış denetim sistemleri
 • Formel örgüt yapısı
 • Profesyonelleşme ve uzmanlaşma
 • Yetki devri ve yetkilendirme
YUKARI