Ali Rıza SAKLICA

Profil Yetkinlikler  Unvan
Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. 33 yıl “Oil & Gas’’ sektöründe; petrokimya, rafineri, enerji şirketlerinde işletme mühendisi ve sağlık-emniyet-çevre uzmanı olarak çalıştı. Özelleştirme öncesi devlette, daha sonra SOCAR Grubuna bağlı PETKİM Petrokimya Holding AŞ., STAR Rafineri AŞ. ve SOCAR Power Enerji Yatırımları AŞ. ’de Sağlık-Emniyet-Çevre Müdürü olarak görev yaptı. İlk 15 yıl -3500 çalışanı olan- PETKİM’in değişik fabrikalarında işletme mühendisi ve baş mühendis olarak fabrikaların proje-montaj-devreye alma-işletme aşamalarında çalıştı. Sonraki 18 yılı SOCAR Grubu şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında uzmanlaşarak ve birçok deneyim yaşayarak geçirdi.  PETKİM’de Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü görevini takiben 2011-2015 yılları arasında STAR Rafinerisinde ‘HSE Engineering Manager’ olarak çalıştı. 6,3 milyar dolar proje bedeli olan ve montaj çalışmalarında 15 bin işçi ve 1000 mühendisin görev yaptığı STAR Rafinerisinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre tasarım süreçlerini yönetti.  Rafinerinin yapılması ulusal zorunluluk olan ÇED ve uluslararası finans kuruluşlarının talebi olan ESIA (Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi) çalışmalarını koordine etti. Amsterdam-Madrid-Milano-Seul-İstanbul irtibat ofislerinde yapılan HSE mühendislik çalışmalarına liderlik yaptı.  Son olarak Ankara merkezli SOCAR Power Enerji Yatırımları AŞ. ’de HSE Müdürü olarak bir yıl çalıştıktan sonra SOCAR Grubundan ayrıldı. Bakanlık bünyesindeki ÇASGEM Eğitim Merkezine eğitmen olarak kabul edildi. Profesyonel hayatına 2014 yılından bu yana ‘A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’ olarak devam etmektedir.

Dünya klasmanında iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında uluslararası tecrübeye dayalı uzman liderlik.

İSG ve çevre konularında ulusal ve uluslararası standartları uygulama yetkinliği.

Rrafineri ve petrokimya proses endüstrilerinde yöneticilik.

İSG kültürü, proses güvenliği, endüstriyel risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi, endüstriyel yangınlarla mücadele konularında uzman bilgi ve uygulama tecrübesi.

Sera gazı emisyonlarının yönetilmesi, Ulusal ÇED ve uluslararası ESIA raporlarının hazırlanmasında uzman bilgi ve yetkinliği.

Kıdemli Danışman

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Eğitim

Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği BSc. (1978)

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi İzmir (1974)

Doğum Tarihi / Yeri / Aile

25.04.1956 / İzmir, Evli, üç çocuk babası
                                   

YUKARI