Bakım Planlama ve Çizelgeleme

Bakımcıların yapacakları işler zorlu, yoğun ve  kaynakları kısıtlıdır. En az kaynak kullanılarak kuruluşun bakım ihtiyacının tam karşılanması, ancak dikkatli ve etkin bir sistematikle  mümkündür.

Eğitimin Amacı:

Daha önce Yalın Bakım Yönetimi Eğitimini başarı ile tamamlamış yöneticilere yönelik olarak bakım planlamasının nasıl etkili hale getirileceği konusunda hazırlanmıştır.

 • Bakım yöntemlerini gözden geçirme,
 • Hangi problemlere hangi bakım tarzının uygulanabileceğini kararlaştırma,
 • Bakım maliyetlerini optimize ederek, en uygun bakım yöntemine karar verebilme ve uygulama yetkinliği kazanma.

Eğitimin İçeriği:

 • Bakım yöntemlerinin gözden geçirilmesi
 • Ekipmana göre önceliklendirmeler
 • Arıza tiplerine göre önceliklendirmeler
 • Sıfır Arıza – Maksimum Kullanabilirlik
 • Koşul Bazlı, Zaman Bazlı, Düzeltici Bakım seçenekleri, Bakımsızlaştırma
 • LEAF - Arıza Mekanizması Bazlı Parça Ömürleri Analizi
 • Otonom Bakım/ Planlı Bakım İlişkisi
 • Otonom Bakım Planlaması - 1 ayın altındaki frekans planlaması ve ilanı
 • Uzun dönem işlerin planlaması ve ilanı
 • Bakım Politikalarını uyarınca, KPI’ları tespit etme izleme

Katılımcılar:  

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Üretim, Kalite ve Bakım Yöneticileri, Yönetici Adayları

Süre:

1 gün, teorik eğitim ve 5 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı

YUKARI