BAUSEM İş Birliğinde Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Eğitimin amacı, 1980’lerde Motorola’da başlayan en etkili problem çözme tekniklerinden 6 Sigma’nın, Toyota Üretim Sistemi’nin temeli olan Yalın felsefiyle birleşen Yalın 6 Sigma metodolojisi ile Yeşil Kuşaklar yetiştirmektir.

Katılımcıların Yalın 6 Sigma projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileştirmeler yapabilmeleri için gerekli yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yalın 6 Sigma metodolojisini uygulayan ve kazanan yüzlerce firma gibi, Yeşil Kuşaklar bu eğitimden aldıkları metotları üretimden hizmet sektörüne kadar her alanda uygulayabilirler. Daha yüksek kaliteli ürünü ve hizmeti, daha hızlı ve daha uygun maliyet ile müşterilerimize nasıl ulaştırabiliriz sorularının kök nedenlerine inerek stratejik problemlerinizi tek seferde ortadan kaldırmak için bir tekniktir.

KİMLER İÇİN?

Kurumlarında sürekli gelişim kültürünü benimsemek isteyen tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar için hazırlanmıştır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ? 

 • Katılımcıların Yalın 6 Sigma projelerine liderlik edebilmeleri
 • Firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri için gerekli yetkinliğin kazandırılması
 • İstatistiksel problem çözme yöntemiyle problemlerin kök nedenlerinin belirlenip elimine edilmesi
 • Belilrlenen Kritik Kalite Ölçütleri doğrultusunda verimliliğin arttırılması

SÜRE

72 Saat / 6 Hafta 

Cumartesi / 09:30 - 16:30

Pazar / 09:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

 3.300 TL Nakit - 3.630 TL 4 Taksit

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

Bilgi İçin: info@grupas.com.tr

Kayıt İçin: www.bausem.bau.edu.tr/egitim/yalin-6-sigma-yesil-kusak.html

DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Eğitimin %80’ine katılıp sınavdan %70 başarı sağlayan ve projelerini tamamlayan katılımcılara “6 SİGMA YEŞİL KUŞAK SERTİFİKASI” verilmektedir.

 1.Hafta

GİRİŞ

 • 6 Sigma ve organizasyonel hedefler
 • Yalın (Lean) Felsefesi
 • 6 Sigma nedir?
 • 6 Sigma metodolojileri
 • TÖAİK (DMAIC) döngüsü
 • Proje seçimi
 • 6 Sigma Rol ve Sorumluluklar

TANIMLA

 • Yalın 6 Sigma Temel Kavramlar
 • TÖAİK Problem Çözme Modeli
 • Takım Çalışması
 • Proje Yönetimi - 1
 • Proje Yönetim Araçları
 • Finansal Analiz /Kayıp Yapısı Analizi
 • Süreç Yönetimi Genel Bilgilendirme
 • Müşterinin Sesi Çalışması
 • Değer Akış Haritalama
 • FMEA

2.Hafta

ÖLÇ

 • Veri Toplama & Veri Türleri
 • Temel İstatistik
 • Grafiksel Analizler
 • Ölçüm Sistemi Analizleri (MSA)
 • Yeterlilik Analizi
 • Kaizen Felsefesi
 • 10 Adım Kaizen Yolu
 • Detaylı Süreç Analizi / ECRS
 • Çoklu Değişken Analizleri
 • Proje Yönetimi - 2
 • Korelasyon

3.Hafta

ANALİZ

 • Regresyon
 • Hipotez Testleri
 • Güven Aralıkları
 • ANOVA
 • Maki Gami İle Süreç İyileştirme
 • Çoklu Regresyon
 • Hat / Proses Dengeleme
 • Deney Tasarımı Felsefesi
 • Lojistik Regresyon

4.Hafta

İYİLEŞTİRME

 • İyileştirme Planı / Değişim Yönetimi
 • İş Süreçlerinde Hızlı Kazanım Yaklaşımı
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Hata Önleme Sistemleri (POKA YOKE)
 • 5S ile Kayıp Giderme
 • SMED (Set - Up Azaltma)
 • Çekme Sistemleri

5.Hafta

KONTROL

 • Görsel Yönetim ve Şeffaflaştırma
 • Standardizasyon ve Dokümantasyon
 • Günlük Yönetim Sistemi
 • Proje Yönetimi - 3

6.Hafta

ÖRNEK PROJELER & SİMÜLASYON

 • Simülasyon projenin tamamlanması
 • Örnek projelerin paylaşılması

PROJE DEĞERLENDİRME

 • Katılımcıların projelerinin değerlendirilmesi
 • Sınav öncesi hızlı tekrar
 • Sınav
YUKARI