Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Ürün ve Servis Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

     Neden döngüsel ekonomiye ihtiyaç duyuyoruz?

     Mevcut durum analizi ve sistem adaptasyonu

     Gelecekteki malzemeler

     Sektörel bazlı - Endüstriler için kritik malzemeler

     Ürün tasarımı yaklaşımı

     Üretim imkanları

     Ürünün hayat döngüsündeki bakımı – Ömür uzatma yaklaşımı

     Ürünün tekrar kullanımı ve yeniden sunumu

     Ürün yenilenmesi ve yeniden üretime kazanılması

     Geri dönüşüm

     Yapı maddelerinin yeniden işlenmesi

     Döngüsel ekonomi ve potansiyeller

     Döngüsel ekonomiye karşı engeller

     İş modelinin oluşturulması

     Endüstri için sürdürülebilirliğin sağlanması

     Küresel ayak izleri (karbon ayak izi ve sera gazı etkileri dahil)

     Yerel ve bölgesel sürdürülebilirlik yaklaşımı

     Sürdürülebilirlik kuralları ve yasal gereksinimler

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yönetici Adayları, Ofis Çalışanları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI