EFQM Belgelendirme ve Ödül Süreçlerine Hazırlama

EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde yürütülecek bir kurumsal gelişim programı, kurumu “Mükemmel Kuruluşlar” ligine taşırken ulusal ve uluslararası bir tanıma programı çerçevesinde kuruluşun belge ve ödül sahibi olmasını da sağlayacaktır.

Amaç

Kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kurumsal gelişiminin ve performansının Global EFQM Mükemmellik Belgesi, Global EFQM Mükemmellik Ödülü ve/veya KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü ile tanımasına yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Hizmet Sunulan Konular

Bu alanda Grupas tarafından aşağıda belirtilen belge* ve ödüllere* yönelik bütünsel bir eğitim ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır:

 • EFQM Kararlılık Belgesi (Mükemmellikte Kararlılık ve Mükemmellikte 2 Yıldız)
 • EFQM Yetkinlik Belgesi (3, 4 ve 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi)
 • KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü
 • EFQM Global Mükemmellik Ödülü

* Bu belge ve ödüllerle ilgili detay bilgileri Grupas Gelişimi arayarak öğrenebilirsiniz.

Hizmetin Kapsamı

 • EFQM tanıma ve ödüllendirme süreçleri ve kriterlerine ilişkin bilgilerin paylaşımı
 • Tanıma ve ödüllendirme süreci boyunca kuruluş içinde tüm çalışmaları yürütecek proje ekibinin oluşturulması
  • Ekip üyelerinin belirlenmesi
  • Ekip üyelerinin eğitimi
  • Ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin çerçevenin belirlenmesi
 • Kuruluşun mükemmellik seviyesine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi
  • Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi
  • Mükemmellik seviyesinin belirlenmesi
 • Kuruluşun hedeflediği / en yakın olduğu mükemmellik seviyesine göre belge / ödüle yönelik yol haritasının hazırlanması
  • İyileştirme yapılacak konular
  • Geliştirilmesi gereken konular
  • İyileştirme ve geliştirmelere ilişkin eğitim ihtiyaçları
  • İyileştirme, geliştirme ve eğitimlere ilişkin zaman planı
  • Belge / ödül başvuru tarihi
  • Belge / ödül başvurusu ve değerlendirmesi dahil ilgili faaliyetlerin zaman planı
  • Proje ekip üyelerinin üstleneceği görev ve sorumluluklar
  • Proje ekip üyeleri dışında kuruluşun diğer üyelerinin üstleneceği görev ve sorumluluklar
  • Kilometre taşları (beklenen sonuca ulaşmak için kritik aşamalar / işler)
 • Hedeflenen belge / ödüle yönelik yol haritasında yer alan uygulamaların hayata geçirilmesi izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
  • İyileştirme ve geliştirme yapılacak hususların tasarımı
  • İlgili eğitimlerin gerçekleştirilmesi
  • Tasarlanan iyileştirme ve geliştirmelerin uygulamaya alınması
  • Uygulamaların yaylımının ve sonuçlarının etkililiğin değerlendirilmesi
  • Olası iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
 • Belge / ödül başvurusunun yapılması
  • Başvurunu yapılması
  • Belge / ödül başvurusu için dokümanların tamamlanması
  • Belge / ödül başvuru dokümanının teslim edilmesi
 • Belge / ödül değerlendirme sürecinin yönetilmesi
  • Değerlendirme sürecine ilişkin simülasyonun planlanması
  • Simülasyonun uygulanması
  • Simülasyon sonucunda olası düzenleme / iyileştirmelerin belirlenmesi
  • Düzenleme ve iyileştirmelerin uygulanması ve sonuçların kontrolü
  • Saha değerlendirmesinin izlenmesi
  • Saha değerlendirmesine ilişkin öz değerlendirme yapılması
  • Saha ziyareti sonucunun ve geri bildirim raporlarının değerlendirmesi
 • Sonuçlara dayanarak dersler çıkarma ve bir sonraki hedef veya sürdürülebilirlik için bir yol haritası taslağı oluşturma
YUKARI