EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği

EFQM 1989 yılında, Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer ve Volkswagen gibi Avrupa’nın önde gelen 14 firmasının CEO’larının imzaladıkları bir niyet mektubu ile hayata geçirilmiş bir vakıftır. Amacı; “Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak” tır.

Vakıf, endüstri ve akademi uzmanlarından oluşan bir ekip ile büyüklük veya sektör ne olursa olsun, herhangi bir kuruluşa uygulanabilecek bütünsel bir çerçeve olarak EFQM Mükemmellik Modelini geliştirmiştir. Model ilk olarak, 1992 yılında Avrupa Kalite Ödülü'ndeki kuruluşların değerlendirmesini desteklemek için kullanılmıştır.

Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyada 30.000’den fazla kuruluş EFQM Mükemmellik Modelini bir yönetim modeli olarak kullanmaktadır.

EFQM mükemmel kuruluşlar için” tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan ya da aşan üstün bir performans gerçekleştirir ve bu performansı sürdürür” şeklinde bir tanım yapar.

Mükemmellik kuruluşların tanımı sürdürülebilir bir rekabetçiliği işaret etmektedir. Bu açıdan ele alındığında kuruluşun “müşteriler için ne yaptığı” en önemli konudur. EFQM bu bakış açısı ile mükemmel kuruluşlar için “mükemmel kuruluşlar, ihtiyaçları, beklentileri ve fırsatları anlayarak, fark ederek ve gerçekleştirerek müşteriler için sürekli değer yaratır” özelliğini ortaya koymaktadır.

Müşteriler için sürekli değer yaratma çabası, ancak kurumsal yapıyı oluşturan farklı bileşenlerin bütünsel bir yönetim yaklaşımı ile ele alınarak yönetilmesi neticesinde beklenen sonucu verecektir.

Grupas olarak “Kurumsal Mükemmellik” konusunda “Kurumsal Gelişimi” destekleyen bir yol haritasının oluşturulması ve hayata geçirilmesinde EFQM Mükemmellik Modelini kılavuz olarak kullanmaktayız.

EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde yürütülecek bir kurumsal gelişim programı, kurumu “Mükemmel Kuruluşlar” ligine taşırken ulusal ve uluslararası bir tanıma programı çerçevesinde kuruluşun belge ve ödül sahibi olmasını da sağlayacaktır.

Bu bağlamda, EFQM Mükemmellik Modelini benimseyen kuruluşların mükemmelliğe ulaşma yolundaki çalışmalarını yönlendirme ve yolculuğun adımlarında kendileri için kilometre taşı olarak koyacakları “EFQM Tanıma Belgesi” ve “EFQM Ödülü” için hazırlanmalarına yardımcı olmaktayız. Bu alanda, kuruluşların kendi yapı ve ihtiyaçlarına göre yaşama geçirdiğimi hizmetlerimizi iki başlık altında toplamaktayız:

  • EFQM Mükemmellik Yolculuğu Rehberliği
  • EFQM Belgelendirme ve Ödül Süreçlerine Hazırlama
YUKARI