EFQM Mükemmellik Yolculuğu Rehberliği

Amaç

Kuruluşların, EFQM Mükemmellik Modeli temel yaklaşımları çerçevesinde tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan ve hatta aşan sonuçlar elde etmesini sağlayan rekabetçi ve sürdürülebilir kurumsal bir yapı oluşturmalarını sağlamak. Kuruluşlara bu konuda bir yol haritası çizerek yolculuk boyunca hedeflenen kilometre taşlarına nasıl ulaşılacağını planlayarak hayata geçirilmesini kolaylaştırmak.

Kapsam

 • Mevcut durum değerlendirmesi
  • Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi
  • Mükemmellik seviyesinin belirlenmesi
 • Yol haritası oluşturma
  • İyileştirme yapılacak konular
  • Geliştirilecek konular
  • İyileştirme ve geliştirmelere ilişkin eğitim ihtiyaçları
  • Sorumluluklar
  • Öncelikler
  • Kilometre taşları
 • Paydaş Analizi
  • Paydaşları netleştirme
  • Paydaş ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya yarayacak araçlar
  • Paydaş beklentilerini ölçme araçları
 • Misyon, vizyon ve değerlerin netleştirilmesi
 • Stratejik amaç ve hedefleri netleştirme
 • Yol haritasında yer alan olası iyileştirme / geliştirmeleri hayata geçirme
  • Liderlik tanımı, temel liderlik yaklaşımları
  • Stratejik planlama yapısı, stratejik plan
  • Kurumsal performans yönetimi ve hedef belirleme yaklaşımları
  • Kurumsal hedeflerin birim, ekip, bireysel hedeflere indirgenmesi
  • Süreç yapısı, süreç yönetimi yaklaşımı
  • İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yaklaşımlar ve uygulamalar
  • Çalışanların birey ve ekip olarak katılımına ilişkin yaklaşım ve uygulamalar
  • Finansal kaynakların yönetimine ilişkin yaklaşımlar ve uygulamalar
  • İş birlikleri geliştirme ve hayata geçirmeye ilişkin yaklaşımlar
  • Tedarikçi geliştirme ve tedarik ile ilgili yaklaşımlar
  • Malzeme yönetimine ilişkin temel yaklaşımlar
  • Sahip olunan bina, donanım, ekipman yönetimine ilişkin temel yaklaşımlar
  • Ürün / hizmet geliştirmeye yönelik temel yaklaşımlar
  • Üretim ve hizmet gerçekleştirmeye ilişkin temel yaklaşımlar
   • Ürün / hizmet kalitesini artırma
   • Ürün / hizmet verimliliğini artırma
  • Ürün ve hizmet sunumuna ilişkin yaklaşımlar
  • Müşteri ilişkileri ve deneyimi yönetimi
  • Kıyaslama ve karşılaştırma yaklaşımları
 • Yol haritasında yer alan olası iyileştirme / geliştirmelere ilişkin uygulamaların izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Kurumsal Özdeğerlendirme
  • Kurumsal Özdeğerlendirme bilinci oluşturma
  • Kuruma özgün Kurumsal Özdeğerlendirme yöntemi tasarımı
  • Kurumsal Özdeğerlendirme moderatörlüğü
  • Kurumsal Özdeğerlendirme için kuruluş içi değerlendirici yetiştirme
YUKARI