Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

“Hayatı seviyorsanız, zamanınızı boş geçirmeyin, çünkü zaman, hayatın ta kendisidir.” 

B. Franklin

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların, zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşmasını sağlayarak; daha etkin sonuçlar üreten çalışma alışkanlıkları edinmelerini sağlamaktır. Böylece, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazanılabilir. Temel bilgilerin yanı sıra çeşitli uygulamalar aracılığıyla katılımcıların kendilerini daha iyi tanımasını ve en uygun yol ve yöntemler ile kendi kişisel yaklaşımlarını planlamalarını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Zamanımıza ne ölçüde hakimiz?
 • Zamanımızı nasıl kullanıyoruz?
 • Acil ve önemli kriterlerine göre zamanı nasıl kullanıyoruz?
 • (önceliklendirme matrisi)
 • İş ve özel yaşamı önceliklere göre yaşamak
 • Zamanı kullanmanın etkili yolları
 • Rollere ve hedeflere göre yaşamak
 • Planlama ve yazılı planları yapmanın önemi
 • Hedefleri görev ve faaliyetlere dönüştürmek
 • Zaman Çalıcılar
 • Sizin zaman hırsızlarınız neler ? (Zaman Hırsızları) ile başa çıkma
 • Kararsızlık ve erteleme ile baş etmek.
 • Delege etme ve etkili toplantılar yoluyla zaman kazanma
 • Zaman kazandırıcı çeşitli araç ve yaklaşımlar
 • Etkili Yaşam Yönetimi

Katılımcılar:

Önceliklendirme, planlama ve organizasyon ile zaman yönetimi gibi yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen her kademe yönetici ve aylık ücretli çalışan.

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI