Ferrero Fındık Grupas Gelişim'i seçti

2 Gün süren Ferrero yöneticilerine yönelik oluşturulan Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 

YUKARI

28.KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI 25 KASIM 2019