Finansal Performansın Analizi ve Geliştirilmesi

Amaç:

Finansal performans kısaca bir şirketin varlıklarını ne kadar iyi değerlendirebildiğinin, gelir ve nakde dönüştürebildiğinin bir ölçütü olarak tanımlanabilir.

Bu ölçüt aynı zamanda, şirketin benzer sektör ve endüstrilerdeki benzer şirketlerle karşılaştırma yapabileceği, geliştirme fırsatlarını belirleyebileceği bir karşılaştırma aracıdır.

Finansal performansın geliştirilmesi, şirketin varlığını sürdürmesi, rekabet avantajı yaratabilmesi ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bir esas ve gerekliliktir.

Kapsam:

 • Mevcut finansal performansın ölçümlenmesi
  • Karlılık
   • Operasyonlardan elde edilen net gelir
   • Faaliyet kar marjı
   • Varlıkların getiri oranı
   • Öz kaynak getiri oranı
   • Hisse başı kar
  • Likidite / işletme sermayesi
   • Likidite oranı
   • Cari oran
   • Net işletme sermayesi oranı
  • Ödeme gücü
   • Borç / dönen varlıklar oranı
   • Borç / aktif oranı
   • Borç / öz kaynak oranı
   • Mali borç / öz kaynak oranı
   • Öz kaynak / aktif oranı
   • Borç servis oranı
 • Finansal verimlilik
  • Varlık devir oranı
  • Pasif devir oranı
  • Amortisman gideri oranı
  • Faaliyet gideri oranı
  • Finansman gideri oranı
  • Net döviz pozisyon gelir-gider oranı
  • Net gelir oranı
  • VAFÖK
 • Finansal iş akış süreçlerinin irdelenmesi
  • Ana akışlar
  • Girdiler
  • Çıktılar
  • Geri besleme
  • İyileştirme fırsatları
 • Finansal performans gösterge hedeflerinin belirlenmesi
  • Sektör bağımsız genel öngörüler doğrultusunda göstergelerin değerlendirilmesi ve hedefler
  • Sektörel, benzer firma değer karşılaştırmaları ile hedeflerin değerlendirilmesi
 • Maliyetlendirme metodolojisinin analizi ve iyileştirilmesi
 • Finansal süreç ve sistemlerin yeniden tasarlanması
 • Planlama süreçlerini uygun şekilde düzenleyerek reaktif taktik geliştirmeden proaktif iş taktikleri geliştirmeye geçiş
 • Performans yönetimi çerçevesinin ve yönetim raporlama sisteminin modellenmesi
 • Sürdürülebilir veri yönetimi programının oluşturulması ve ERP entegrasyonu
 • Dönemsel gözden geçirme ve düzeltici aksiyonlar
  YUKARI