Finansal Performans Göstergeleri ve Rasyolar

Bilginin olmadığı yerde tahminler ve ön yargılar egemen olur ve yönetim kalitesini geliştirmek zorlaşır.

Finansal riskleri yönetmek ve doğru kararlar alabilmek için önemli konular üzerine odaklanmak ve doğru verilerden oluşan doğru analizlere ulaşabiliyor olmak gerekir.

Eğitimin Amacı:

 • Her seviyedeki yöneticinin en kritik girdisi performans göstergeleridir. .
 • Kuruluşun “finansal performans göstergeleri“ nin belirlenmesi ve bunların ölçümlenmesi için kaynak ayrılmalıdır.
 • Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bilgi toplayabilmek, stratejik risk ve fırsatları doğru değerlendirmeyi sağlayan bir ayrıcalık olacaktır.
 • Bu eğitimde; finansal riskler, finansal performans göstergeleri ve rasyoların neler olabileceği ve nasıl ölçüleceğinin örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Finansal Performans Kavramı
 • Öncü finansal göstergeler
 • Sonuç finansal göstergeleri
 • Finansal riskler ile ilgili göstergeler
 • Bilanço ile ilgili göstergeler
 • Karlılık ile ilgili göstergeler
 • Maliyet ile ilgili göstergeler
 • Nakit akışı ve işletme sermayesi ile ilgili göstergeler
 • Bütçe ile ilgili göstergeler
 • Vaka (Örnek Mali Tabloların İncelenmesi ve Göstergelerinin Oluşturulması)

Katılımcılar:  

Yönetim kurulu üyeleri, üst ve orta seviye yöneticileri, yönetici adayları, mali işler yöneticileri ve çalışanları

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI