Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi

İşletmelerin yaşamını sürdürmek, ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla mal ve hizmet üretmek gibi hedeflerini gerçekleştirebilmesi, büyük çapta kuruluş karlılığına bağlıdır. 

Bu nedenle işletmelerin çeşitli kademelerinde çalışanların finansal kavramları bilmesi, yerinde ve doğru şekilde kullanması sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir...

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara temel finansal bilgileri kazandırarak, kendilerine verilen yönetim görevlerinde karşılarına çıkan finansal kavramları anlamalarına katkıda bulunmak; kârlılık ve şirket performansı, nakit yönetimi, bütçeleme, yatırım kararları gibi konularda daha etkin rol oynamalarını sağlamaktır. 

Eğitimin İçeriği:

     Şirket türleri ve hukuki yapıları

     Finansal bilgilerin önemi ve temel finansal tablolar

 • Bilanço, gelir (kâr-zarar) tablosu, nakit akış tablosu
 • Kâr ve nakit akışı karşılaştırması
 • Finansal tabloların içerikleri ve kârın ölçülmesi
 • Türkiye’de ve Dünya’da finansal tablolar

     Finansal tabloların yorumlanması

 • Karşılaştırmalar
 • Oranlar, trendler

     Geleceğe yönelik finansal tablolar

 • Planlama ve bütçeleme
 • Bütçe kontrolu
 • Nakit akışları ve yönetimi

     İşletme kararları ve finansal bilgiler

 • Maliyetler ve kısa vadeli işletme kararlarındaki yeri
 • Yatırım kararları, proje değerlemesi

     Paranın zaman değeri

 • Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları
 • Bugünkü değer ve gelecekteki değer
 • İşletmecilikteki uygulamalar
Genel değerleme

Katılımcılar:  

Finansal bilgileri kullanma ihtiyacı olan tüm yönetici ve uzmanlar

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

 

YUKARI