FMEA - Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA tasarım, üretim, montaj, ürün ve servis alanlarında oluşması muhtemel hataların belirlenmesi ile başlayan sistematik bir takım çalışmasıdır.

Amaç; adım adım hata türlerinin belirlenmesi, bu hataların kök nedenlerini sorgulayarak tamamen önlemek için karşı tedbirlerin belirlenmesi, risk önceliklendirme mantığıyla eylemlerin planlanması ve uygulanması faaliyetlerinin yönetilmesidir.

Eğitimin Amacı:

Değişen ve gelişen pazar koşullarında yönetimsel, iş ve operasyonel süreçlerde etkili risk analizini gerçekleştirmek; sürekli iyileştirme faaliyetlerinde temel oluşturabilecek potansiyel hatalar üzerine yoğunlaşmak ve etkilerini azaltmak değer zincirinin doğru çalışmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri Hata Türleri ve Etkileri Analizidir (FMEA). Bu analiz yöntemi ile parça, ürün ya da süreçlerin tasarım, gelişim ve çalışma aşamalarında oluşabilecek hata türlerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve önlem alınması sağlanmaktadır. Mevcut ürünlerin ve parçaların fonksiyonelliği, tasarlanan ürünlerin muhtemel kusurları, olası imalat problemleri, iş süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ve potansiyel değişkenlik kaynaklarına FMEA ile etkili çözümler bulunabilecek, oluşturulacak matris çalışma ekipleri ile potansiyel hata kaynaklarına nokta atışı çözümler getirilebilecektir. Bu eğitimde teorik bilgi, örnek vaka incelemeleri ve grup çalışmalarıyla katılımcıların bu tekniği kendi iş süreçlerinde uygulayabilecek altyapıya sahip olması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Parçaların, ürünlerin, süreçlerin tasarımında kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri olan FMEA, operasyonel işlemlerden stratejik yönetim süreçlerine kadar farklı düzeylerdeki çalışma alanlarında kullanılmaktadır. Bu eğitimle risk tanımı, türleri ve risk analiz yaklaşımları vurgulanarak FMEA metodolojisi ve uygulama alanları hakkında gerekli bilgiler aktarılacaktır. Tasarım FMEA ve Proses FMEA kapsamında verilecek detaylı örnekler ve yapılacak vaka çalışmaları ile uygulamalar somut hale getirilecektir.    

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknik personeller,

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI