Hız Kayıplarının Azaltılması

Makinalarımızın Gerçek Kapasitelerini Biliyor muyuz?

Görünmeyen Hız Kayıplarının Farkında mıyız?


Hız Kaybı Nedir?

3 Farklı Hız Kaybından Ortaya Çıkan Zaman Kaybıdır

Normal Duruş & Kalkış ile Çalışma Arasındaki Fark

Teknik Hız ile Güncel Hız Arasındaki Fark

Gereğinden Uzun Duruş & Kalkış

1
2
3


Hız Kaybı Nedir?

Hız Kaybı Nedenli Zaman Kaybı

Teknik Hız – Güncel Hız

Gerçek Bulunabilir Zaman

Gerçek Bulunabilir Zaman

Teknik Hız

Planlanan Süre - Duruşlar

Makinanın ve Ürünün Özelliklerine Uygun Olarak Belirlenmiş Makina Hızıdır


Teknik Hız

140 m/s
100 m/s
80 m/s
60 m/s

Makinanın Azami Teorik Hızı

A Ürünü
Teknik Hızı

A Ürünü
Standart Hızı

Başlangıç Noktası:
A Ürünü Güncel Hızı

140

100

80

60

Makinanın Fiziksel Sınırları

A Ürünü için Test Edilmiş Şartname Hızı

A Ürünü için Belirlenmiş Standart Hız

A Ürünün Fiili Hızı


Güncel ve Teknik Hız Farkı

%100
%80
%60
%40
%20

Üretim Hızı

Uygun Üretim

Hız Kaybı 1

Teknik Hız

Güncel Hız

Hız Kaybı 1

11 dak x (100 – 70)

100

Zaman


Normal Duruş & Kalkış Hız Farkı

%100
%80
%60
%40
%20

0

Üretim Hızı

Uygun Üretim

Hız Kaybı 2

Maksimum Hız

Makine ilk kalkış anında belirli bir süre içinde maksimum hıza ulaşır

Makine duruş anında belirli bir süre içinde hızını sıfıra indirir

Zaman


Gereğinden Uzun Duruş & Kalkış Hız Farkı

%100
%80
%60
%40
%20

0

Üretim Hızı

Uygun Üretim

Hız Kaybı 2

Hız Kaybı 3

Maksimum Hız

Makine maksimum hıza, standart duruş & kalkış süresinden daha fazla sürede ulaşır

Zaman


Güncel ve Teknik Hız Farkı

%100
%80
%60
%40
%20

0

Üretim Hızı

Uygun Üretim

Hız Kaybı 1

Hız Kaybı 2

Hız Kaybı 3

Teknik Hız

Güncel Hız

Zaman


Hız Kaybı Operatörlerin Katkılarıyla % 80 Azaltılabilir !

Hız Kaybı, Teknik Hız ile Güncel Hız arasındaki Farktır

Teknik Hızın Düşük Olmasının Temelinde Bir Çok Küçük Problem Vardır

Basit Adımları İzleyerek Bu Farkı Azaltabilir ve Ardından Teknik Hızı Artırabiliriz

OEE Hesaplamadaki Hız Kaybı
“Hız Kaybı Nedeniyle Oluşan Zaman Kaybı”
olarak dikkate alınır


Bir Çok Küçük Problem Zaman Kaybına Neden Olur

Hız Kayıpları

Metot

İnsan

Makine

Malzeme

Saklı Küçük Problemler

Malzeme: Diğer prosesten gelen hatalı malzemeler
Makina: Aşınmış parçalar, kir, yanlış ayar…
Metot: Eksik veya hatalı standartlar
Operatör: Yeterince eğitilmemiş operatörler


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 1

Hız Kayıplarını Belirleme & Veri Toplama

Makinayı Bölümlere Ayırma ve Teknik Hız Belirleme

Teknik Hız Ile Mevcut Hız Arasındaki Farkı Belirleme

Darboğazları Belirleme

Veri Toplama Sistemini Oluşturma

Başarı Göstergeleri, Başlama Noktası & Hedefleri Belirleme

Başarı Göstergelerini Güncelleme (Haftalık)


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 2

Kritik Alanlarda Temel İşletme Şartları ve Standartlar Oluşturma

Kritik Alanları Tanımlama

Başlangıç Temizliği & Etiketleme

Hata Etiketleri Yönetim Sistemi Oluşturma

Temizlik, Muayene ve Yağlama Standartları Oluşturma & Uygulama

Bütün Çalışma Standartlarının Gözden Geçirilmesi


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 3

Geçici Standartları Tanımlama & Eğitim

Her Bir Ürün Için Geçici Hız Standardı Belirleme

Duruş & Kalkışı İçeren En iyi Uygulamayı Belirleme

Operatörlerin Eğitimi


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 4

Anormallikler için Kayıt Sistemi Oluşturma

Anormallikler için Kayıt Sistemi Oluşturma

“Kim, Ne, Ne Zaman Yapacak” Tanımlaması

Operatörlerin Eğitimi

Sistemin Takibi & Eğitimlerin Tekrar Edilmesi


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 5

Anormalliklerin Analizi & Çözülmesi

Anormallikler için Öncelik Analiz, Yapılması

Karşı Önlemleri Belirleme, 4M & 5 Neden Analizi

Karşı Önlemlerin Uygulanması

Takip Tablosu Oluşturma

Makina Panosu Oluşturma


Hız Kayıpları Azaltma Adımları

Adım 6

Teknik Hıza Ulaşma

Makinanın Tüm Bölümlerinde Teknik Hız – Standart Hız Farkının Ölçülmesi

Zayıf Noktaların Bulunması

Zayıflıkların Giderilmesi

Sonuçları Sürdürme ve Takip Tablosu & Makina Panosu Güncelleme

YUKARI