SMED - Hızlı İmalat Dönüşümü

“Tekli Zamanlarda Kalıp Değişimi”

Adını, İngilizce “Single Minute Exchange of Die” kelimelerinin baş harfinden alan ve Tekli Dakikalarda Kalıp Değiştirme olarak adlandırılan SMED, sistemde küçük partilerde üretim yapılmasına imkan vererek müşterinin (iç – dış müşteri ) istemediği yarı mamul ve nihai ürünlerin üretilmesi engelleyecektir.Tam zamanında üretim ve Tek Parça Akış gibi yalın üretim tekniklerinin de temelini oluşturan SMED modern üretim yönetimi yaklaşımlarında bir kilometre taşıdır.

Eğitimin Amacı:

Pazarlama ve lojistik süreçlerinin teknoloji yardımıyla gelişmesiyle bölgesel pazarlar yerine daha geniş müşteri kitlelerine hizmet vermek ve ürün gamını geniş tutmak çoğu üretim firması için rekabetin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Üretimde esneklik olarak isimlendireceğimiz bu kavram içinde düşük talep ve yüksek ürün değişikliklerinde bile kalite, verimlilik, hız, maliyet gibi performans parametrelerinden ödün vermemenin ilk koşulu; ürün– parça geçiş periyotları olarak adlandırabileceğimiz sürelerin yani kalıp veya ürün değiştirme sürelerinin hatlar ve makinelerde minimuma indirilmesidir.

SMED’ in ilk düşünceleri Shigeo Shingo tarafından MAZDA Hirosima fabrikasında 350, 750 ve 800 ton preslerin kalıp değişiminde oluşturulmuştur. “Toyota Motor Company’deki çalışmaları ile 4 saat olan ölçü değişim süresini 3 dakikaya indirmiş ve bu çalışmalardan sonra SMED kavramını yaratmış ve adını koymuştur.

Eğitimde SMED adımlarına örnek vakalarla detaylı olarak vurgu yaparak firma çalışanlarının üretim sahasında ciddi kazanımlar yaratacak aktiviteleri açığa çıkarması planlamaktadır. Ürün dönüşümü (Set-Up) aktivitelerinin nasıl daha hızlı ve etkin şekilde yapılabileceği bu eğitim kapsamında işlenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

SMED, yalın üretim tekniklerinin temel taşlarından biridir. Bu eğitimde üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörlere katma değer yaratmayan ve süreç içerisinde müşteriden uzaklaşmış; makine ve sistem kısıtlarına saplanmış temel işlem öğelerini tespit etmenin, analiz etmenin, azaltmanın veya mümkünse yok etmenin yolları anlatılacak, standart hale getirmek için gerekli disiplin ve çalışmalar vurgulanacaktır.

Ekipman kullanım oranının arttırılmasının yanı sıra SMED ‘in doğrudan ve dolaylı tüm kazanımları;  örnek uygulamaların katılımcılardan oluşturulacak iyileştirme takımlarıyla çözümlenmesiyle benimsetilmeye çalışılacaktır. Örnek video ve görsellerin yanı sıra bir software üzerinde örnek bir proje çözümlenecektir. Projenin son kısmında ise firmadaki uygulama alanları ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Katılımcılar:

Üst ve orta kademe üretim yöneticileri, mühendisler, teknik elemanlar ve operatörler.

Süre:

1 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte Post İt’ ler, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI