Hızlı kazanım projeleri

Haberleşme Giderlerinin Azaltılması
Kırtasiye Giderlerinin Azaltılması
Enerji Verimliliği (İdari Bina  Enerji Maliyetlerinin Azaltılması)

 

YUKARI