Hedeflerin Yayılımı - Hoshin Kanri

Japonca terimlerin çoğunun farklı anlamları vardır. Bunların arasından tercihimiz: “Tehlikeli sularda doğru yönde giden gemi”dir.

Şimdi hepimiz açık denizdeyiz ve fırtına şiddetleniyor. Sular daha dalgalı olabilir. Fakat gemiyi yönetmek için emniyetli bir yol var: Hoshin Kanri - Politikaların Açılımı

“Politikaların Açılımı” yalın uygulamacılar için özellikle önemlidir, çünkü o, kuruluşun “yalın”ı yürekten özümsemesini sağlar. Yalın düşünce değerin tanımlanması ile başlar, yani müşteri için önemli olan şeyin.

Eğitimin Amacı:

Politikaların açılımı ve içeriğinde stratejilerin yayılımı, amaçların belirlenmesi, mevcut durum tespiti, hedeflerin performans ölçütleri bazında konmasıyla devam eder.

 • Misyon ve vizyon belirlemede kritik noktaların nasıl ele alınacağı
 • Politikalardan stratejilere nasıl geçileceği
 • Strateji, amaç, hedef, eylem planları, PUKÖ, düzeltici faaliyetler ve kaizenlerin yayılımının nasıl yapılacağı işlenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Poitikaların Açılımı – Evrensel Tanım
 • Stratejilerin, amaçlar, hedefler, gözden geçirmeler, eylemler, kaizenler şeklinde organizasyon içerisinde yayılması
 • Paradigma Kayması
 • Aylık, 3-6 aylık, yıllık, 3-5 yıllık, 10-30 hatta 100 yıllık PUKÖ döngüleri
 • Tünel içi ve Tünel Sonu Performans göstergeleri (KPI, KPD, KPA, KPM)
 • SMART hedefler
 • Odaklama
 • Hizalanma (paslaşma)
 • Görsel Yönetim Politikaların Açılımının temel aracıdır
 • Politikaların açılımı ve Kaizen Teian
 • Türkiye’den reel örnekler

Katılımcılar:  

Üst ve orta yöneticiler, yönetici adayları

Süre:

1 gün teorik eğitim + 5 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI

""8D ile Problem Çözme Teknikleri" - 28. Kalite Kongresi Çalıştayları 25 Kasım 2019