İleri Planlama Sistemleri (KPI Tabanlı Planlama)

 

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı; müşteri siparişinden ürünün teslim edilmesine kadar olan süreçte,malzeme, makine ve insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak, toplam çıktıyı maksimize edecek çalışmaların yapılmasına imkan tanıyan entegre planlama ve yönetim sistemleri ve araçları hakkında bilgiler vermek ve örnekler sunmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Planlama Kavramı
 • İtme Sistemi
 • Çekme Sistemi – Kanban
 • İleri Planlama Sistemi
 • Tedarik Zinciri - Planlamanın Kapsamı, Faaliyet Alanı ve Etkisi
 • Planlama Girdileri
 • Planlama Çıktıları
 • Üretim İş Emri ve Yapısı
 • Temel Verilerin Tanımlanması ve Yönetimi
 • Üretim Kısıtların Tanımlanması ve Yönetimi
 • Sipariş Kısıtlarının Tanımlanması ve Yönetimi
 • Satış ve Operasyon Planlama
 • Ürün Çeşitliliği ve Optimizasyonu
 • Kapasite Kavramı ve Kapasite Yönetimi
 • Talep Planlama
 • Planlama Seviyeleri ve Dikey Entegrasyon (Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama)
 • Planlama Organizasyonu ve Yatay Entegrasyon
 • Planlama Fonksiyonu ve Planlama Görevleri
 • Orta ve Uzun Vadeli İş Planı (Stratejik Planlama)
 • Kısa Vadeli İş Planı – Bütçe (Taktik Planlama)
 • Detaylı Operasyon Planlama ve Çizelgeleme
 • KPI Tabanlı Planlama ve Kararlar
 • Vaka: Planlama Oyunu

Katılımcılar:  

Üst ve orta seviye yöneticiler, yönetici adayları, planlama bölümü çalışanları

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI