İş Kazalarını Önlemede Atılacak Adımlar

Eğitimin Amacı:

 • Endüstriyel tesislerdeki tüm disiplinler kendi operasyonel faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak sorumluluğuna sahiptir. Bu departmanlar iş kazalarını önlemede en büyük desteği İSG ekiplerinden görecektir. HSE kültürünü benimsenmeye aday şirketlerde; kontrol altında yapılan çalışmaların sonuç odaklı gelen başarısının irdeleneceği, bu eğitim, sanayiden verilecek örnek olaylarla desteklenecektir. Günün sonunda şirketiniz ve kendiniz için kıyaslama yapma fırsatını bulacaksınız.

Eğitimin İçeriği:

 • HSE (SEÇ) kültürü neden önemli?
 • Üst yönetimin desteği ve liderliği
 • Yaşayan SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) kültürü
 • SEÇ Kültürünün basamakları
  • Patolojik-Reaktif-Rakamsal-Proaktif-Üretken evreler
 • Risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi
 • Departman yöneticilerinin rol ve sorumlulukları
 • (SAPS) İSG Denetim performans sistemi
 • Devreye alma, işletme, bakım ve durdurma prosedürleri
 • Çalışma izni süreci
  • Sıcak ve soğuk iş tanımları
  • Kapalı alan çalışmalarında alınacak önlemler
  • İskele kontrolleri
  • Yüksekte çalışma
  • Kilit sistemlerinin (Lockout- Tagout/LOTO) önemi
  • Enerji kesme-verme
 • Ekipmanların periyodik kontrolü
 • Kontrol edebildiğiniz ölçüde sonuç odaklı gelen başarı
 • Kazalardan ders çıkarma (Learning accident)
 • ‘’Yangın dizayn aşamasındayken önlenir’’, kazalar da
 • Sıfır kaza hedefi için güvenlik yönetimi
 • (SLIM) Güvenlikte önemli göstergelerin ölçümü
 • Başarının göstergesi: Kıyaslama

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İSG-Ç Profesyonelleri, Doktorlar, Üretim ve Bakım Mühendisleri, Formenler, Operatörler 

Süre:

2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI