İş Süreçlerinin ve Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Kapsam
 • Stratejik Amaçlar ve Vizyon
 • Orta ve Uzun Vadeli İş Planı
  • Satış Planı
  • Kapasite Kontrolü
  • Yatırım Planı
  • Tedarik Planı
  • İşgücü Planı
  • Finansal Planlama
  • Teşvikler
 • İş Süreçlerinin Analizi ve Yeniden Tasarımı
 • Norm Kadro ve Organizasyon Yapısı
 • Yetki Seviyelerinin Tanımlanması ve Yetkilendirme

Stratejik amaçlar ve vizyon

Stratejik Amaçlar

Vizyon / Değer Açıklığı

 • Kuruluşun ortaya attığı uzun vadeli iddiası / vizyonu nedir ?
 • Vizyonumuza ulaştığımızı hangi temel göstergeler yardımıyla anlayacağız?
 • İddiamız ile, mevcut durum arasındaki fark nedir?

  Strateji ve Politikalar

  Odak Alanları / Strateji Haritası

  • Önümüzdeki dönemde iddiamıza ulaşmada önemli olacak odak alanları neler?
  • Bizi vizyonumuza ulaştıracak “Oyun Planımız” nedir?

  Performans Göstergeleri

  Ölçütler (KPI’lar) / Başarı Seviyeleri

  • Stratejik hedeflerimizin başarıldığını gösteren ölçütler (KPI)’lar nelerdir?
  • Uzun vadeli başarı seviyesi (en az 3 yıllık rakamsal hedefler) ne olmalıdır?

  Uygulama

  Eylemler

  • Stratejik hedeflerimize ve belirlenen rakamsal başarı seviyesine ulaşabilmek için ihtiyacımız olan proje ve programlar nelerdir?

  Orta ve Uzun Vadeli İş Planı

  Satış Planı

  • Geçmiş verilerin analizi
  • Müşteriler, Yeni Müşteriler ve Pazar analizi
  • Detaylı satış planı

  Kapasite Kontrolü

  • SOP oluşturma
  • Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
  • Ürün karması ve kapasite optimizasyonu

  Yatırım Planı

  • Revizyon ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi

  Tedarik Planı

  • Yeni hammadde ve yardımcı malzemeler
  • Yeni Tedarikçiler

  İşgücü Planı

  • Üretim planına uygun işgücü ihtiyacı belirleme
  • Üretim planına uygun işgücünün becerileri ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi

  Finansal Planlama

  • İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
  • Yatırım sermayesi ihtiyacının belirlenmesi

  Teşvikler

  • İş planına uygun teşvikler ve devlet desteklerinin incelenmesi

  İş süreçlerinin analizi ve yeniden tasarımı

  Tanımlama

  • Kontrol Formu
  • Serbest Atış
  • SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
  • Kalite Kritikleri (CTQ)
  • Süreç Kartı

  Tasarım ve Optimizasyon

  • Süreç Haritalama ve Maki Gami
  • Kayıp Yapısı Analizi

  Doğrulama

  • FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
  • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
  • Performans Göstergeleri

  Norm kadro ve organizasyon yapısı

  İş Etüdü

  • Çalışanların zaman kullanım oranları ile kayıp zaman oranlarını belirlenmesine yardımcı olur.
  • Zaman kayıpları, planlama ve organizasyon yanlışlıkları, çalışma yöntemindeki hatalar, kullanılan teknolojinin yetersizliği, çalışanların işe uygun olmaması gibi nedenlere bağlı olup olmadığını araştıran bir yöntemdir.

  Norm Kadro

  • Norm Kadro, diğer bir ifade ile standart kadro çalışmaları, şirketin gelişme potansiyelini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen insan kaynağının planlanması ve geliştirilmesine ilişkin  kadroların nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi ve hiyerarşik organizasyon yapısı içinde değerlendirilmesidir.
  • Norm kadro tespitinin temelini iş analizleri ve iş tanımlarına dayanılarak yapılan çalışmalar belirler.
  • Norm kadro çalışmaları, sadece belirlenmiş olan birim ve bölümlerde çalışacak personel sayısının tespiti değildir. En basit anlamı ile nitelikli insan kaynağının hiyerarşik organizasyon yapısında değerlendirilmesini de temin eder.

  Proje Ekibi

  • Proje ekibi oluşturulması

  Çalışma Prensipleri

  • Çalışma prensiplerinin belirlenmesi
  • Kullanılacak dokümanların belirlenmesi

  Mevcut Yapının İncelenmesi

  • Mevcut görevlerin ve görev tanımlarının incelenmesi
  • Mevcut süreçlerin incelenmesi

  İş Analizleri

  • Her bir görev için detay analiz

  İş Tanımları

  • Her bir görev için detay iş tanımı

  İş Ölçümleri

  • Her bir pozisyon için iş akışı  ve zaman ölçümlemesi

  Norm Kadro ve Organizasyon

  • İş süreçleri analizine uygun olarak Organizasyon Yapısının belirlenmesi
  • Norm sayıların ve niteliklerin belirlenmesi

   

  Yetki seviyelerinin tanımlanması ve yetkilendirme

  YUKARI