İSG Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Eğitimin Amacı:

 • Ulusal ve uluslararası kabul gören ilke, kural, standart ve yönetmelikler çerçevesinde, işyerlerinde tespit edilen tehlikelere karşı tüm risklerin değerlendirilmesi, söz konusu risklerin kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve kabul edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla risk yönetimi süreçleri hakkında genel bir bakış açısı verilmesi hedeflenmektedir. Risk değerlendirme yöntemlerinden Papyon Modeli, Risk Matrisinin kullanımı ile HAZOP Risk Değerlendirme Tekniği hakkında örnek çalışmaların yapılacağı eğitim bir gün sürecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Risk süreçlerinin yasal zorunluluğu
 • Risk Yönetiminde rol ve sorumluluklar
 • Risk Değerlendirme Yönetiminin Tanımı
  • Risk Değerlendirmesi nedir?
  • Risk Değerlendirme Yönetiminin önemi
  • Risk Değerlendirme Yönetiminde başarı için kritik etkenler
 • Risk Değerlendirme Yönetim süreci
  • Risk değerlendirme ekipleri kimlerden oluşur?
  • Risk değerlendirme ne zaman ve ne sıklıkla yapılmalıdır?
  • Tehlikelerin belirlenmesi
  • Risklerin değerlendirilmesi
  • Risk müdahalesi- Kontrol önlemlerinin belirlenmesi
  • İzleme ve gözden geçirme
  • Risk aksiyon planının oluşturulması (termin, maliyet, aksiyon sahibinin belirlenmesi)
 • Risk üçgeni ve kabul edebilirlik kriterini belirleme
  • ALARP
  • ALARA
 • Risk değerlendirme yöntemleri ve sınıflandırılması
  • (PHA) Ön tehlike analizi
  • Risk matrisleri
  • Papyon modeli
  • Risk değerlendirme derecelendirilmesi ve tablonun kullanımı (Örnek çalışma)
  • (HEMP) Tehlike ve etkileri yönetim prosesi
  • (HAZOP) Tehlike altında işletilebilme yöntemi (Örnek çalışma)

Katılımcılar: 

Üretim ve Bakım Yöneticileri, İSG-Ç ve sağlık personeli, Üretim ve Bakım Mühendisleri, Üretim ve Bakım Formenleri, Operatörler

 Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI