İSG Yasal ve Diğer Zorunluluklar Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu anlatılacaktır. Aynı işyerlerinde çalışan ve zincirin en zayıf halkasını oluşturan alt işverenlerin ve çalışanlarının da alması gereken bu eğitimde ayrıca yapılması gereken periyodik kontroller ve kriterleri, mesleki risklerin önlenmesi, iş hijyeni kontrollerinin açıklanmasının yanı sıra API, NFPA gibi uluslararası standartlardan uygulamalı örnekler verilecektir. İşyerlerinde alınan yangın kontrol önlemlerinin neler olması gerektiği ve mevzuata uyumluluğu eğitimin ayrı bir başlığı olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Getirdikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Alt İşveren Yönetmeliği
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
 • İş Hijyeni Ölçümleri
 • Kişisel Koruyucuların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Uluslararası Standartlar
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Katılımcılar: 

Şirket Yöneticileri, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Mühendisler, İSG Profesyonelleri, İşyeri Hekimleri, Kalite Yöneticileri, Formenler, Operatörler.

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI