ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

ISO 45001:2018 standardı, bir kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyması gereken şartları göstermektedir. Eğitimde; kuruluşların İSG Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli olan; İSG ile ilgili kavram ve tarifler, ISO 45001 standardının şartları, konularının aktarılması, uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ile OHSAS 18001 ile ISO 45001 arasındaki farkların anlatılması amaçlanmaktadır.12.03.2018 tarihinde yayımlanan ISO 45001’e geçiş yapacak mevcut OHSAS 18001 belgeli kuruluşlar için 11.03.2021 tarihi son gün.Bu eğitime katılarak mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminizdeki eksikleri görüp yeni Standarda geçişinizi planlayabilirsiniz veya ISO 45001 standardı ile tanışmak için ilk adımı atabilirsiniz. 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 45001:2018 genel bilgiler
 • OHSAS 18001 ile benzerlikler ve farklılıklar
 • Kapsam ve terminoloji
 • İlgili taraflar ve beklentileri
 • Liderlik ve bağlılık
 • Politika
 • Organizasyon, görevler ve roller
 • Planlama
 • Riskler ve fırsatlar
 • Yasal ve diğer şartlar
 • Amaçlar ve amaçlara ulaşma yolları
 • Kaynaklar, yeterlilik
 • Bilgi ve iletişim
 • İştirak, danışma ve temsil
 • Dokümante edilmiş bilgi
 • Operasyonel planlama ve kontrol
 • Değişim yönetimi
 • Tedarikçiler
 • Yükleniciler
 • Acil durum hazırlık ve müdahale
 • Performans değerlendirmesi
 • İzleme, ölçme, analiz değerlendirme
 • Uygunluğun değerlendirilmesi
 • İç tetkik
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli gelişim

Katılımcılar:

Kalite Yöneticileri, Kalite Yönetici Adayları, Kalite Uzmanları, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Mühendisler, İş Güvenliği Uzmanları, İş Yeri Hekimleri, Teknik Bölüm Çalışanları.

Süre:

1 Gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler ve video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI