İyileştirmelerin Yönetimi

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Günümüzde artan rekabet ortamı ve karmaşıklığı, doğru yöntemleri kullanarak yönetebilmektir

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

İşletmelerin müşterilerine yaratılan değeri arttırmasını, bu değeri arttırırken işletme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını amaçlayan sürekli iyileştirme felsefesidir

Farklı endüstri karakteristiklerine göre farklı metodolojilerin daha baskın uygulamalarını gördüğümüz bu felsefe bir şemsiye gibi tüm metodoloji ve disiplinleri altında toplar

Yalın Yönetim, TPM ve 6 Sigma
dünya çapında kabul gören operasyonel mükemmellik metodolojileridir

Neden Operasyonel Mükemmellik?

Vizyonumuz yaptığımız işi sıfır kayıp ile en iyi kalitede üretebilmektir

Her türlü gelişme takip edilerek, değişikliklere hızla uyum sağlayabilecek esnek bir yönetim modeli oluşturulmalıdır

Şirket stratejileri ve hedefleri tüm çalışanlara, görev tanımlarına göre indirgenerek net şekilde aktarılmalıdır

Kendi makinaları ile ilgili hedefleri ve gerçekleşmeleri bilen operatör kendini şirketin bir parçası olarak değerli hisseder ve motivasyonu artar

Her şirkette maliyet yapısı içinde farkında olunmayan ancak önlenebilir kayıplar vardır

Hedef ve gerçekleşmeler arasındaki farkları, yani kayıpları sahiplenerek iyileştirme faaliyetlerine zorunlu olarak değil gönüllü olarak katılır

Öncelikle kayıplarımızın farkına varmalı ve kayıplarla mücadele eden bir organizasyon kurmalıyız

Doğru ölçme yöntemleri belirlemeli ve iyileştirme takımları oluşturmalıyız. Çünkü; aynı şeylere bakan insanlar farklı şeyler görebilirler

Neden Operasyonel Mükemmellik?

Asıl olan insandır. İnsanın olduğu yere gidilmeli ve problem yerinde çözülmeli

Çalışanı mutlu etmeyen yapılar kalıcı olamaz

Sürdürülebilir başarı için insanların yaptıkları işten haz almalarını sağlamak gerekir

Temel hedefimiz, problemlere karşı kendiliğinden harekete geçen, sürekli iyileştirme kültürünü çalışanlar yetiştirmektir

Çok üretmekle, üretirken çok yorulmak arasında fark vardır

Fabrikadaki bütün malzemeleri ve stokları para olarak görmeliyiz

Standartların olmadığı yerde başarı olmaz. Standartlarımızı belirlemeli ve geliştirmeliyiz

Standartlar, en iyi sonuca göre belirlenmelidir

Neden Operasyonel Mükemmellik?

Problemleri tanımlamalıyız

Problem; standart ile mevcut durum arasındaki farktır

Bir problem karşısında bir kez neden diye sormak sadece arızayı giderir, problemi ortadan kaldırmak için en az üç kez art arda neden sorusu sorulmalıdır

Bir problem 3 kez tekrarlanıyorsa kroniktir

Sürdürülebilir kalıcı başarılar için daima en iyisini aramalıyız

Mükemmellik sonsuz bir yolculuktur

Operasyonel Mükemmellik Unsurları

Değerin yaratıldığı yerden vizyona kadar uzanan liderlik yaklaşımı

Her bir iş sürecine değen hedefler

Ölçülen ve hedeflerle sorgulanan iş çıktıları

Problemleri kaynağında çözerken çalışanlar, ürünler, makineler, iş süreçleri, tedarikçiler arasındaki iletişimi ve gelişimi önemseyen yaklaşım

Kayıplarda sıfır odağı (sıfır iş kazası, sıfır hata, sıfır duruş)

Operasyonel Mükemmellik Felsefesi

Ekipman Verimliliğinin Artırılması

Önleyici Yaklaşım

İyileştirme Odaklılık

İşletme Odaklılık (Gemba Prensibi)

Herkesin Katılımı

Sıfır Kaza
Sıfır Kusur
Sıfır Arıza

Proaktif & Reaktif

Kayıpların Tanımlanması
Kayıpların Analizi
Kayıpların Yok Edilmesi

İdeal Operasyonlar
Görsel Yönetim

Otonom Aktiviteler
Küçük Grup Faaliyetleri
Kaizen Takımları

Çiftçilik ve Proses Yaklaşımı

Araziyi hazırlama
Taşların ve yabancı maddelerin temizlenmesi
Toprağın zenginleştirilmesi
Sulama
Ekim
Yabani otların kontrolü ve temizlenmesi
Zararlıların ve hastalıkların kontrolü
Komşu çiftliklerle karşılaştıra ve / veya kıyaslama
Her adımda kaydedilen ilerlemenin izlenmesi
Hasat

Japonlar 5.000 yıldan beri çeltik tarımı yapmaktadır.

Avcılık ve Hedef Yaklaşımı

Olası bir hedefin fark edilmesi
Hedefe nasıl yaklaşılacağına karar verme
Kişisel araçların ve donanımın hazırlanması
Hedefe yakınlaşma
İlk gerçekçi hamleyi yapmak
İlk hamle başarısız olduğunda ikinci denemeyi yapmak
Başardığında tekrar açlık hissedene kadar bekleme

Batılı düşünce esasen avcılıktır.

Yaklaşım Farklılıklarının Etkileri

Uzun vadelidir
Proses kraldır
Sürece katılım artırılmalıdır
Hava şartları verimi etkiler böylece vasat yıllar anlaşılabilir
Pazar payı (geliştirilebilen arazi miktarı) çok önemlidir
Büyüme ekstra pazar payından (daha fazla toprak) oluşur ve süreci iyileştirir.

Kısa vadelidir
Birey kraldır
Bireyin güçlenmesi sağlanmalıdır
Hava şartları verimi etkilememelidir, bu nedenle kötü bir yıl kabul edilmez
Avcılık becerisi çok önemlidir
Satın almalarla büyümek avcılığın bir başka türüdür
Büyüme, hızlı avcılığın bir sonucu olabilir

Her İki Yaklaşıma da İhtiyaç Var

Hem uzman çiftçi hem de uzman avcı olan birini bulmak zordur
Tüm iklimlerde (çölde, ormanda, bataklıklarda ve sulak alanlarda) her iki alanda da uzman birine nadiren rastlanır
Dolayısıyla, bu becerilere sahip bir ekibe ihtiyacımız var
Bu beceriler, "Pillar" olarak adlandırdığımız ekiplerin önemli temel taşlarıdır
Tıpkı farklı iklimlerde olduğu gibi, uzmanlarımızı küresel ve yerel operasyonlarımızın farklı yönleri için birleştirmek için farklı pillarlara sahibiz
Örneğin kalite, eğitim, bakım pillarları ...

Operasyonel Mükemmellik Temel Faaliyetleri

Kayıp Yapısı Analizi (Kayıpların Dağılımı)
Kayıpların analizi ve dağılımı yapılır.
Mevcut kayıplar ile önlenebilir kayıpların arasındaki farklar bulunur, yönetim ve iyileştirme ekipleri ile paylaşılır.

İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
İyileştirme ekiplerinin eğitilmesi sağlanır ve geliştirilmeleri desteklenir.
Ekiplerin çalışmaları koordine edilir, denetlenir ve kritik konularda bilgilendirilir.
Gerekli eğitim materyalleri geliştirilir.
İzleme ve ölçme ihtiyaçları ve araçları belirlenir.

Sistem Geliştirme
Kronik kayıpları önlemek için «Sistemler" geliştirilir (örneğin; koruyucu bakım sistemi veya planlama sistemi)

Operasyonel Mükemmellik Gelişim Fazları

Temel Şartları
Oluşturma

İyileştirme

İnovasyon

Negatif olay sayısı

Kabiliyet

Değişkenleri
Azaltma

Nedenleri Ortadan
Kaldırma

Prosesi Kontrol
Etme

YUKARI