Kaizen - Odaklanmış İyileştirme

Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı:

Rekabetin itici gücü; Fiyat, Kalite ve Servistir. Kaizen, iyileştirme için sürekli iyileştirmeyi öngörür. Kobetsu Kaizen; Odaklanmış İyileştirme demektir. Kaizen hareketi bir kez başladıktan sonra bu gidişi tersine çevirmek artık mümkün değildir.

Eğitimin Amacı:

Kobetsu “kai” ve “zen” kelimelerinin bileşimi olup “odaklanmış iyiye doğru değişim” anlamına gelmektedir. Bu başlık altında yer alan çalışmaların içeriği ise şöyledir;

Kayıpları belirleyip analiz etmek, Kayıpları önleyecek iyileştirmeleri başlatmak, Stok azaltıcı çalışmaları başlatmak (örneğin; yedek parça vb), Üretkenliği artırmak, Kaizen yaklaşımını yaymak.

Özetle; maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak, kullanım kolaylığı, bakım kolaylığı, temizlik kolaylığı, anormalliklerin kolayca fark edilebilmesini sağlayacak ve çalışanların tam katılımını teşvik edecek bir yapı kurmak ve bu sayede kayıpları önlemektir.

İyileştirmelerin başlatılması ve yönetilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

Kuruluşlarda iyileştirmeler çeşitli araçlar ve yönetim tarzlarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan iyileştirme konularının nasıl belirleneceği, kayıp yapısı analizi, Takım Çalışmaları, Sunum Teknikleri bu eğitim kapsamında örneklerle anlatılmaktadır.

Japonya’nın Başarısı ve Ülkemizin Stratejik Durumu, Mükemmelliğin Temel Kavramları, Tedarik Zinciri Üzerindeki kayıplar, Değer, MUDA Nedir? Yedi Tip MUDA, 16 Büyük Kayıp, Maliyet & Kayıp Yapısı (Cost&Lost), Kazançmetre, Kaizenin Temel Amacı ve Faydaları, KK Ekipleri, KK Konularının Belirlenmesi, Kayıpların Dağılımı ve Analizi, 10 Adımda Kobetsu Kaizen Çevrimi, KK Örnekleri, KK Sunumları, Örnekler, KK Sunumları Video Görüntüleri.

Katılımcılar:

Üst yönetim, üretim, mühendislik, satın alma, planlama ve kalite yöneticileri, çalışanları, yönetici adayları ve konu uzmanları.

Süre:

2 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI