Kaza Araştırması, Kök-Neden Analizi

Eğitimin Amacı:

 • İşyerinde meydana gelen (SEÇ) Sağlık-Emniyet-Çevre kaynaklı olayların modern araştırma aşamalarının, yönetimin kontrolünde kök nedenlerinin saptanması, kazaların tekrar yaşanmaması için önerilerin tespiti ile izleme ve doğrulama süreçlerinin anlatılacağı eğitim bir gün sürecektir. Eğitim sonunda katılımcılar teknik bilgilerin yanında sistemsel analiz yaparak sonuç elde etmeyi, rapor sunma ve takip süreçlerini kavramış olacaklardır.

Eğitimin İçeriği:

 • Tanımlar: Olay, kaza, ucuz atlatmalar
 • Önemli kazalardan örnekler
 • Kaza teorileri
 • Kök sebep analiz teknikleri
 • Kaza araştırmasının amacı
 • Araştırma derinliğinin seçimi
 • Yasal gerekler
 • Modern kaza araştırma aşamaları
 • İlk tepki: Kaza sonrası acil durum haberleşmeleri/ Olay yeri yönetimi
 • Araştırma ekibinin kurulması
 • Kaza yerinin sınırlandırılması, kanıt ve bilgi toplanması
 • Kaza yerinin görüntülenmesi
 • Kazazede ve görgü şahitleri ile görüşülmesi
 • Sorgulama teknikleri
 • Bulguların analizi
 • Kritik faktör ve görünür sebepler
 • Kök Sebepler
 • Kazanın değerlendirilmesi ve önerilerin saptanması
 • Olay akışı / Zaman çizelgesi oluşturulması
 • Kapsamlı sebep tablosunun kullanımı
 • SMART yaklaşımlı düzeltici önleyici faaliyetler
 • Kaza araştırma raporunun hazırlanması ve yapısı
 • Takip ve doğrulama süreçleri

                                                                       

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İSG-Ç Profesyonelleri, Doktorlar, İK Yöneticileri

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI