Konsept Temelli ve Anlama Odaklı Öğretim İhtiyaç Analizi

Programın Amacı:

Rol ve pozisyon bazlı konsept temelli mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kuruma özel mesleki gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.

Programın İçeriği:

 1. MODÜL – KONSEPT VE SORGULAMA TEMELLİ YETKİNLİKLER
 • Yeni Trend Konsept Temelli Yetkinlik Çeşitleri
 • Yetkinlik Düzeyleri ve Performans Çarkları
 • Konseptler
 • Konsept Düzeyleri
 • Anlama Odaklı Üç Katmanlı Zihinsel Model
 • Anlamanın ve Öğrenmenin Altı Yolu / Yüzü
 • Konsept ve Yetkinlik Matris Çemberleri ve Tablosu
 • Kalite Yönetim Standartları ve Konseptler

 

 1. MODÜL – ORGANİZASYONLARDA BÜTÜNLEŞİK ve ENTEGRE MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇ ANALİZİ
 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları 12 Adım:

HAREKET MODELİ

 • Eğitim İhtiyaç Analizinde Entry Point – Exit Point
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Doğru İhtiyaç Analizi Seçme Çizelgesi
  • İhtiyaç Türü
  • Analizin Neyi Cevapladığı
 • Uygun Performansı Etkileyen Engeller
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Performansı Etkileyen Engelleyiciler Hakkında Önemli Sorular
 • T-STAR Modeli
 • KASH Modeli
 • REST Modeli
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması “DAHA ÇOK DEĞİL, DAHA AKILLICA”
 • Rol / Pozisyon / Bölüm Bazlı Eğitim İhtiyaçları Matrisi
 • Öğrenilenlerin İşe Transferi / Aktarımı – Anlamanın Altı Yönü İle (Akademik Hizalama ve Dengeli Sonuçlar)

Katılımcılar:

İç eğitmenler ve aktarım uzmanları, eğitim yöneticileri, insan kaynakları uzmanları, bölüm yöneticileri, eğitim tasarım uzmanları, bölüm yöneticileri, kalite yöneticileri.

Süre:

4 gün

 

 

YUKARI

""8D ile Problem Çözme Teknikleri" - 28. Kalite Kongresi Çalıştayları 25 Kasım 2019