Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma

Kuruluşların rekabet gücünün artırılması; yönetim kalitesi, yönetim becerileri ve operasyonel becerilerin geliştirilmesine bağlıdır.

Bunun için ‘’Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma’’ ya ihtiyaç vardır. Doğru vizyon ve hedeflerin oluşturulması, müşteriye sunulan değerin artırılması, iş süreçlerinin doğru olarak yeniden yapılandırılması, insan sermayesi, entelektüel sermaye ve kurumsal sermayenin geliştirilmesi kuruluşunuzun rekabet gücünü artıracaktır.

Amaç

 • Kuruluşların rekabet gücünün artırılması
 • Yeni ve kuruluşa özgü yönetim yaklaşımlarının ve modellerinin oluşturulması
 • Kuruluşların performanslarını geliştirmesine ve sürdürülebilir yönetim sistemlerine sahip olmalarına destek vermek
 •  Kurumsal performans kriterlerinin ve göstergelerinin tanımlanması ve yönetilmesini sağlamak
 • Yönetim kalitesi, yönetim becerileri ve operasyonel becerilerin geliştirilmesi

Doğru vizyon ve hedefler

Finansal Boyut

 • İşletme Değerini Artırmak
 • Verimlilik Stratejileri
  • Maliyet Düşürme
  • Kaynakların Etkin Kullanımı
 • Büyüme Stratejileri
  • Gelir Fırsatlarını Arttırmak
  • Müşteriye Sunulan Değeri Arttırmak

Müşteriye sunulan değer

 • Müşteri Boyutu
  • Ürün ve Hizmet Becerisi ile İlgili Stratejiler
  • Fiyatlama
  • Kalite
  • Ürün ve Hizmet Çeşitliliği
  • Yeni Ürün Geliştirme
  • Amaca Uygunluk
 • İş Birliği Stratejileri
  • Hizmet Sunumunun Geliştirilmesi
  • Bilgi ve Kaynakların Paylaşımı
 • İmajın Korunması ve Geliştirilmesi ile İlgili Stratejiler
  • Marka Değeri

Doğru Süreçler

Süreçler Boyutu

 • Faaliyetler ile İlgili Süreçler
  • Tedarik
  • Üretim
  • Sevkiyat
  • Yönetim
 • Müşteri ile İlgili Süreçler
  • Müşteri Seçimi
  • Mevcut Müşteriler ile İş Hacmini Geliştirmek
  • Yeni Müşteriler Kazanmak
  • Müşteri Memnuniyeti

İyileştirme ve İnovasyon ile İlgili Süreçler

 • Yeni İş Fırsatları
 • Yeni Ürünler
 • Süreçlerin İyileştirilmesi

Yasalar ve Sosyal İlişkiler ile İlgili Süreçler

 • Çevre Yönetim Sistemi
 • İSG Sistemi
 • İK Yönetimi
 • Mevzuatlar

İnsan Sermayesi

Çalışan ve Gelişim Boyutu

 • Doğru İnsan
 • Sürekli Gelişim ve İnovasyon

Entellektüel Sermaye

Çalışan ve Gelişim Boyutu

 • Doğru Bilgi
 • Doğru, Ölçme, İzleme ve Denetleme

Kurumsal Sermaye

Çalışan ve Gelişim Boyutu

 • Doğru ve Ortak Kültür
 • Liderlik, Strateji ve Doğru Yönlendirme
 • Doğru Takım ve Organizasyon
YUKARI

KalDer İş Birliğinde Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı