Kurumsal Performans Yönetimi

İşletmelerin vizyon ve stratejilerinin oluşturulması, hedeflerin kurum geneline yayılması, sonuçların ölçülmesi ve performans odaklı çalışmanın kurum kültürünün bir parçası haline gelmesiyle mümkündür. 

Değişen piyasa koşulları ve rekabet şartlarında başarılı olabilmek için kararlarımızın hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde verebilmek gerekmektedir. İş hedeflerinize ulaşma yolunda kurumunuzun performansını ölçebilmek ve doğru kararları verebilmek için, kurumunuzda – süreçlerinizin genelinde neler olup bittiğini doğru bir şekilde ölçen, değerlendiren ve yorumlayan sistemler temel ihtiyaçtır.

Kurumsal Performans Yönetimi, hedeflenen sonuçları elde etmek için kurumunuzun tüm birimlerinin performans yönetimini aktif olarak tutarlı ve verimli bir şekilde yapmanızı sağlar. Performans yönetimi,  hem geçmişte nasıl bir performans gösterdiğinizi incelemenizi hem de doğru bilgi ve öngörüyü size sunarak geleceğe yönelik doğru kararlar almanızı sağlar.

Eğitimin Amacı:

Kurum hedefleri ve performansından yola çıkarak, stratejik planlamadan ve çalışanların kariyer planlaması - atama değerlendirmesine kadar inen tüm kurum – organizasyonu kapsayan etkili bir performans yönetim altyapısı kurulması ve yönetilmesi hedeflenmektedir.

Kurum hedefleri, süreç hedefleri, kişisel performans hedeflerine kadar indirgenmiş veri toplama, analiz ve değerlendirme konularında etkili bir sistematiğin temel koşulları paylaşılacak ve değerlendirilecektir. Kurumsal performans yönetimi ile işletmelerin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak finansal ve finansal olmayan performans hedeflerinin takibi amaçlanmalıdır.

Kurum hedef ve amaçlarının net olarak duyurulması ve farkındalığın artırılması, yönetime raporlama ve değerlendirme yöntemleri, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve ortak hedef – performans beklentisi hakkında farkındalığın artırılması amacı ile yapılan bir eğitimdir. Organizasyonel verimliliği artırmak için eğitim ve gelişim beklenti – ihtiyaçları da bu doğrultuda değerlendirilecektir.

Eğitimin İçeriği:

Hedeflerle yönetim, performans ölçüm, veri toplama – analiz ve değerlendirme yöntemleri üzerinde çalışılacaktır. Uzun vadeli kurum stratejik hedeflerine ulaşılması için bu hedeflerin çalışanların sorumluluk seviyelerine uygun olarak dengeli bir şekilde indirgenmesi, performans ölçümünde kısa vadeli hedeflere ulaşılması için gerekli metriklerin ölçümünün yanı sıra kurumun uzun vadede ulaşması istenen konuma taşıyacak çalışan yetkinlik boyutları değerlendirilecektir.  

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, performans hedefi alan tüm çalışanlar

Süre:

1 gün teorik eğitim

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI