Kurumsal Risk Yönetimi

Eğitimin Amacı:

“Metodoloji, süreç ve vaka analizleri” Bir gün sürecek eğitimin amacı; kurum hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin hissedarın risk iştahı kapsamında yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Şirketlerin risk yönetimi departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Risk Tanımı ve Temel Kavramlar
 • Risklerin Sınıflandırılması (operasyonel, finansal, uyum, itibar, stratejik riskler)
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı
  • Kurumsal Risk Yönetimi nedir
  • Kurumsal Risk Yönetimi’nin önemi
  • Riskler yönetilirken yapılan temel hatalar
  • Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler
  • Risk zekasına sahip kurum
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
  • Risk yönetimi – iç kontrol – iç denetim ilişkisi
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları
 • Kurumsal risk yönetimi projesi fazları
  • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
  • Risklerin Belirlenmesi/tanımlanması
  • Risk değerlendirmesi
  • Brüt ve net risk değerlendirmesi (mevcut kontroller dikkate alınarak)
 • Olasılık
 • Etki
  • Risk Haritası
  • Öncelikli risklerin belirlenmesi
 • Risk aksiyon planının oluşturulması (termin, maliyet, aksiyon sahibinin belirlenmesi)
 • Risk iştahı ve risk toleransı/risk limitleri kavramları
 • Ana risk göstergelerinin belirlenmesi /erken uyarı sistemlerinin kurulması

Katılımcı Kazanımları:

Modern risk yönetiminin gelişimi, risk yönetimi fonksiyonları, yaratılan katma değer, temel kavramlar, ilke ve esaslar (COSO, ISO 31000 ) , risk yönetimi ile ilgili konuların örnek olaylarla ele alınarak açıklanması

Katılımcılar:

Programa, yöneticiler, yönetici adayları, etkin kurumsal risk yönetimi tekniklerini öğrenmeye ihtiyaç duyan tüm kadrolar katılabilir. 

Süre:  2 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi gereklidir.

YUKARI