Kurumsal Stratejilerin Yayılımı ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Bilginin olmadığı yerde tahminler ve ön yargılar egemen olur ve yönetim kalitesini geliştirmek zorlaşır.

Başkasını ve kendini bilirsen;

Yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin, Başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin, Ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin. İyi kararlar alabilmek için, önemli konular üzerine odaklanmak ve doğru verilerden oluşan doğru analizlere ulaşabiliyor olmak gerekir.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim ile katılımcılara; kuruluşların kurumsal stratejilerinin ve kuruluşun her düzeyinde Performans Göstergelerinin belirlenmesi ile ilgili süreçler, metotlar ve uygulama öreklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Stratejik Amaçlar
  • Vizyon
  • Değer Açıklığı
 • Strateji ve Politikalar
  • Odak Alanları
  • Strateji Haritası
 • Performans Göstergeleri
  • Ölçütler (KPI, KMI, KAI)
  • Başarı Seviyeleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Çalıştay (Vaka ve Grup Çalışması)

Katılımcılar:  

Üst ve orta seviye yöneticiler, yönetici adayları

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI