Maki Gami ile Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi

“ Süreçlerin İyileştirilmesi ”

Süreçler;  standartların, benimsenen yaklaşımların uygulamaya konulmasıdır. Kuralları belirlenen oyunun oynanması, yani yaşatılmasıdır. Kurallar oluşturulurken önemli rol oynayan unsur ve ilkeler uygulama safhasında da titizlikle korunduğu sürece faydalı olacaktır. Ya da başka bir ifade ile kuruma ait değer yaratan tüm faaliyetlerin ve iş yapış şekillerinin kurumun ihtiyaçları, ilkeleri ve hedefleri ile uyumlu olarak tanımlanması veya ifade edilmesidir.

Eğitimin Amacı:

Süreçlerin incelenmesi ve Odaklanmış İyileştirmelerin (Kaizen) başlatılması

Eğitimin İçeriği:

Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir. Süreç analiz teknikleri arasında yer alan Maki Gami Tekniği diğer analiz tekniklerine göre uygulanması hızlı ve anlaşılması kolay bir tekniktir. Maki Gami, TPM Yönetim Modeli’nde yer alan bir Yalın Yönetim Aracı’dır. Kuruluşlarda çizilen süreç akışları bilgisayarlarda, dosyalarda bulunmakta ve bu değerli çalışmalar her an göz önünde olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Ayrıca bunları anlamak için detaylara derinlemesine bakmak gerekmektedir. Maki Gami ile yapılan süreç analizi ise her zaman göz önündedir. Anlaşılması kolaydır ve iyileştirmeler sürekli olarak duvar çalışması üzerinde takip edilebilmektedir.

Katılımcılar:

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Süreç Sahipleri, Çalışanlar

Süre:

1 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte Post İt’ ler, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI

2018'de Grupas Gelişim