Nakit Akış Planı ve Yönetimi

Amaç:

Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri nakit yaratabilme kabiliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. Kurumlar faaliyetlerinden dönemsel olarak zarar etmelerine rağmen varlıklarını bir süre daha devam ettirebilirler. Ancak finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, nakit üretme kabiliyetinin yaratılması ve dönemler itibariyle geliştirilmesiyle mümkündür.

Nakit üretme kabiliyetinin arttırılması ise planlama ve nakit yönetimi ile sağlanabilir.

Kapsam:

 • Dış kaynak kullanım nedenlerinin tespit edilmesi
  • İşletme sermayesi ihtiyacı
   • Tahsilat vadeleri
   • Tedarikçi ödeme vadeleri
   • Üretim süresi
   • Temin süresi
   • Stok süresi
   • Sipariş süreci
 • Yatırım sermayesi
 • Zarar finansmanı
 • Finansal risk analizi
  • Fiyatlandırma yapısı (emtia, baz, vade farkı, kontrat fiyatlaması)
  • Alacak riski ve teminatlandırma
  • Para birimi, fonksiyonel para birimi
  • Döviz pozisyonları
  • Mali Borçlanma
   • Vadesi
   • Türü
   • Faiz türü ve oranları
   • Para birimi
   • Teminatlandırma yapısı
 • Şirketin nakit üretebilme kabiliyetinin tespit edilmesi
  • Fon akım tablosu
   • Nakit akış tablosu
   • Dolaylı metot
   • Direkt metot
 • Üretilen nakitin dış kaynak karşılama oranı
 • Nakit akış planlama ve yönetim sürecinin kurgulanması
  • Fonksiyonlara göre paydaşların belirlenmesi
   • Satış
   • Üretim
   • Tedarik
   • Operasyonel giderler
   • Finansman
   • Yatırım
   • Arge
   • Hissedar
 • Paydaşlar bazında planlama
  • Satış planı
  • Üretim planı
  • Tedarik planı
  • Operasyonel gider planı
  • Borçlanma ve borç geri ödeme planı
  • Yatırım planı
  • Arge planı
  • Özkaynak ve temettü planı
 • Nakit akış plan şablonunun oluşturulması
  • Hazır değerler
  • Operasyon kaynaklı girişler
  • Operasyon kaynaklı çıkışlar
  • Yatırım hareketleri
  • Finansman ve sermaye hareketleri
  • Net nakit pozisyonu
 • Nakit akış yönetimi ve modellemesi
  • Satış ve tahsilat vadeleri
  • Tedarik süre ve vadeleri
  • Stok yapısı ve yönetimi
  • Üretim süreci ve maliyetlendirme yapısı
  • Finansal borçlanma
  • Sermaye yapısı
YUKARI