Neden İhracat Yapmalıyız 2? Kıyaslamak ve Öğrenerek Gelişmek

Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır!

Yılların deneyimine dayanan güzel başka bir halk sözü.

Burada anahtar sözcükler kıyaslamak ve öğrenerek gelişmek.

İhracat firmalar için kıyaslama ve öğrenme fırsatlarını dayatıyor.

Kıyaslamak,

  • Teknolojiyi kıyaslamak
  • Kaliteyi kıyaslamak
  • Standartları kıyaslamak
  • Çalışma koşullarını kıyaslamak
  • Yönetimleri kıyaslamak
  • Ülkeleri kıyaslamak
  • Bürokrasileri kıyaslamak
  • Mevzuatları kıyaslamak
  • Alışkanlıkları kıyaslamak

İhracatla birlikte firmalar yurtdışına açılır ve yeni fırsatlarla karşılaşırlar.

Bu fırsatları görmek, bu fırsatlara ulaşmak için itici bir güç ve zorlama olur.

İşte öğrenerek gelişmenin önü böylece açılır.

Üstelik bu öğrenerek gelişme kalıcı ve uzun soluklu olmak zorundadır.

Yenilenen müşteriler ve pazarlar öğrenmenin sürekli olmasını sağlar.

Aslında ihracat, firmalar için üzerine para aldıkları bir yüksek lisans gibidir.

Teknoloji: Yeni ihracat pazarlarını gezmek görmek ve rakipleri analiz etmek yeni teknolojilere ulaşmanın yolu açar.

Kalite: Kalitede öğrenerek gelişme, ancak müşterilerin düzenli, sürekli istek ve denetimleriyle kalıcı olur.

Standartlar: İhracat sadece firmalara değil ülkelere de kendi standartlarını diğerleriyle kıyaslayarak gelişme fırsatlarını yaratır.

Çalışma Koşulları: Çalışanların firmalara bağlılığını arttıran, iyi örnekleri görmemizi sağlayan, çalışma koşullarını iyileştirmede yeni pazar ve müşteriler önemli bir etkendir.

Yönetimler: İhracat, taklitle başlayan ve öğrenerek gelişmeye evrilen kıyaslama ile yönetim biçimlerimizi geliştirmemize yarar.

Ülkeler: Her yeni ihracat ülkesi, kıyaslamak ve öğrenerek gelişme için pratik okullar olur.

Bürokrasi: İhracat firmaları öğrenerek gelişmeye ve değişmeye zorlarken, bürokrasi de ihracatçı ile birlikte zorla olsa da öğrenmeye ve değişmeye başlar.

Mevzuatlar: Kanun yapıcılar, gelir kaynakların da ihracatın payı arttıkça, içine kapalı ülke olmaktan çıkmanın yollarını ararlar.

Alışkanlıklar: Yeni müşteri, yeni pazarlar yeni alışkanlıkların önünü açar. Daha önce hiç düşünülmeyen ve zaten gerekli de olmayan yenilikler hayatımıza girer.

İnsanoğlu genetik kodlarının yanı sıra, kıyaslayarak ve öğrenerek gelişmeyi bilen tek canlıdır.

Firmalar da aynı insanlar gibidir, yeter ki ihracat ile yeni ufuklara açılsınlar.

 

Numan Bayrak

Grupas Gelişim İcra Kurulu Üyesi

Grupas Teknoloji İş Çözümleri QuintiQ Türkiye Başkanı

YUKARI