Oben ALTUNPALA

2016 yılında, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisansını tamamladıktan sonra Grupas Gelişim Yönetim Danışmanlığı’nda çalışma hayatına başladı.Bitirme Tezi olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane Çizelgeleme projesi yapmıştır.

Görev aldığı projelerinde;

              Tehlikeler belirlenip, çeşitli iyileştirme yolları bulma

              Stok kontrol

              Talep tahmin yöntemlerinin uygulanması

              Maliyetlerin minimizasyonu

              Optimum çalışan sayılarının bulunması

              Malzeme ihtiyaç planlaması

              Üretim biçiminin belirlenmesi

              Makine sayılarının belirlenmesi

              Malzeme akış analizi

              Tesis içi düzenlemesi

              Hazırlık sürelerinin kısaltılması

              Hazırlık sürelerinin darboğazlarının belirlenmesi

              Zaman etüdü

              Üretim alanının 5s kurallarına göre düzenlenmesi

              Montaj Hattı Dengeleme

              İş akış diyagramının çıkarılması

              Hat dengeleme yöntemlerinin kullanılması

              Risk Analizi

              ve Beden Dili, İkna Psikoloji vb.) alanlarında kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

  YUKARI

  2018'de Grupas Gelişim