OpEx (Operasyonel Mükemmellik)

Operasyonel Mükemmellik

İşletmelerin müşterilerine yaratılan değeri arttırmasını, bu değeri arttırırken işletme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını amaçlayan sürekli iyileştirme felsefesidir. Farklı endüstri karakteristiklerine göre farklı metodolojilerin daha baskın uygulamalarını gördüğümüz bu felsefe bir şemsiye gibi tüm metodoloji ve disiplinleri altında toplar.

Operasyonel Mükemmelliğinin unsurları olan;

  • Değerin yaratıldığı yerden vizyona kadar uzanan liderlik yaklaşımı,
  • Her bir iş sürecine değen hedefleri,
  • Ölçülerek hedeflerle sorgulanan iş çıktıları,
  • Problemleri kaynağında çözerken çalışanları, ürünleri, makineleri, iş süreçleri, tedarikçileri arasındaki iletişimi ve gelişimi önemseyen yaklaşımı,
  • Kayıplarda sıfır odağı ( sıfır iş kazası – sıfır hata – sıfır duruş ),

 birbirinden ayrı düşünülmeyen temel sütunlardır.

Operasyonel Mükemmellik şemsiyesi altında bulunan yönetim metodolojileri farklı endüstrilerin ve firmaların ihtiyaçlarına göre farklı önceliklendirilebilse de iç içe geçmiş bir çok yapıyı barındırırlar.

Yalın Yönetim, TPM ve 6 Sigma dünya çapında kabul gören yönetim metodolojileridir.

YUKARI