Operasyonel Mükemmellik Modeli

Kapsam;

 • Liderlik
 • Üretim ve Ekipman Yönetimi
 • İyileştirmelerin Yönetimi
 • İş Süreçleri Geliştirme
 • Organizasyonel Gelişim
 • Değer Akış Yönetimi
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi

1. Liderlik

1.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi

 • Hoshin Kanri Eğitimi
 • A3’lerle Yönetim Eğitimi
 • Sıralı Toplantı Zinciri Eğitimi (Tiered Acountability)
 • Kurumsal Karne Eğitimi (Balanced Score Card)
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Operasyonel Mükemmellik Liderlik Sertifika Programı (Her Seviyede Düzenlenmiş)
 • Görsel Yönetim Çalıştayı
 • Stratejilerin Ve Politikaların Yayılımı İçin Yapılan Hizalanma Çalıştayı

1.2 Kurumsal Faaliyetler

 • Liderlik Master Planı Doğrultusunda Hedeflerle Yönetim - Komite Etkinliği ve Kültürel Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Hoshin Kanri(Politikaların Yayılımının Sağlanması)
 • Hedeflerin Kırılımı (Hedef Çalıştayı ve Genel Komite Hedeflerinin ve Ortak Hedeflerin Belirlenmesi)
 • İş Süreçleri Geliştirme, Kaizen ve 6 Sigma Projelerinin Belirlenmesi
 • Operatör Çalıştayları ile Hedeflerin Sahaya İndirgenmesi (KPI, KMI,KAI)
 • A3’lerle Yönetimin Günlük Yönetim Sistemi ve Kaizen İle Bağlantısının Kurulması
 • "Sıralı Toplantı Zinciri" Sisteminin Hayata Geçirilmesi
 • "Liderin Standart İşi" Yapısının Oluşturulması ve İçselleştirme
 • Görsel Yönetim Standartlarının Fabrika ve Departmanlar İçin Oluşturulması
 • Görsel Standartlar - Görsel Metrikler - Görsel Kontrol ve Yönetim Yaklaşımları / Ekipman - Süreç Andon Kurulumu
2. Üretim ve Ekipman Yönetimi
2.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi
 • Temel Koşulların Sağlanması Eğitimi
  • Ekipman Kontrol Standartları Eğitimi
  • Proses Kontrol Standartları Eğitimi
 • Başarılı İş Sonuçları İçin Kaynak Optimizasyonu (İşgücü, Zaman, Yedek Parça)
  • PQCDSHEM'e Göre Ekipman Önceliklendirme
 • Üretim ve Ekipman Yönetimi Eğitimi
  • Temel Otonom Bakım
  • İleri Otonom Bakım
  • Reaktif Bakım Yaklaşımı Eğitimi
  • Önleyici Bakım Yaklaşımı Eğitimi
  • ProaktifBakım Yaklaşımı Eğitimi
  • Erken Ürün ve Erken Ekipman Eğitimi
 • Bakım Fonksiyonu El Kitabı Eğitimi (ERP Entegrasyonu)
 • 16 Büyük Kayıp Eğitimi
  • Sıfır Kayıp Yaklaşımı
  • Anormallik Yaklaşımı
 • Beceri Ve Yetkinlik Gelişimi Yönetimi
 • "5G Yaklaşımı Eğitimi - Gemba(Olay Yeri), Gembutsu(İlgili Ekipmanlar-sistemler), Genjitsu(Gerçek Durum), Genri(Prensipler), Gensoku(Standartlar & Parametreler)"
 • İleri Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • PM Analizi

2.2 Kurumsal Faaliyetler 

 • Günlük Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Görsel Yönetim Standartlarının Uygulama Etkinliğinin Arttırılması
 • Periyodik Bakım  Sürecinin Etkinliğinin Arttırılması
 • Tesis ve Ekipman Önceliklendirme Yaklaşımının Oluşturulması
 • Kayıp Azaltma Projelerinin Seçimi ve Saha Çalışmalarının Başlatılması
 • Hız Kayıplarının Azaltılması
 • Kısa Duruş Kayıplarının Azaltılması
 • Arızaların Azaltılması
 • Iskarta, Hurda ve Fire Azaltma
 • Müşteri Şikayetleri Azaltma
 • Eğitim Atölyeleri İçin Süreç Haritasının Oluşturulması (Eğitim İhtiyaç Analizi, Eğitimlerin Hazırlanması, Eğitim Planları, Eğitim Setlerinin Gözden Geçirilmesi ve Eksiklerin Giderilmesi, Eğitim Atölyesi Hedeflerinin Belirlenmesi)
 • Komite Etkinlik Değerlendirme / ÜEY Yönetim Panelinin Oluşturulması
 • Beceri ve Yetkinlik Matrislerinin Oluşturulması
 • Hata Türü ve Hatalı Ekipman Analiz Yapısının Oluşturulması
 • Makine Analizleri
 • Proses Analizleri
 • MP Arşivlerinin Oluşturulması
 • Hızlanmış Yaşlanma Noktalarının Belirlenmesi, Karşı Önlemlerin Uygulanması ve Bakım Standartlarının Oluşturulması
 • Zayıf Eleman Analizi ve Ekipman Ömrünün Uzatılması Çalışmalarının Yapılması
 • Zaman Bazlı Bakım Sisteminin Oluşturulması
 • Koşul Bazlı Bakım Sisteminin Oluşturulması
 • Maliyet Odaklı Bakım Yaklaşımının Oluşturulması (VCM)
 • Güvenilir Odaklı Bakım Yaklaşımının Oluşturulması (RCM)
 • Yedek Parça Yönetimi Sisteminin Kurulması

2.3 Saha Aktiviteleri

 • Anormalliklerin Görselleştirilmesi
 • Kirlilik Kaynakları ve Ulaşılması Güç Bölgeler için İyileştirme Faaliyetlerinin Oluşturulması
 • Temizlik, Kontrol ve Yağlama (CIL) Listelerinin Oluşturulması ve ECRS Faaliyetlerinin Başlatılması
 • Proses Kontrol Standartları Oluşturulması ve ECRS Faaliyetlerinin Başlatılması
 • İş Başı Eğitimlerinin Verilmesi
 • TümOtonomKontrolNoktalarınıAzaltmave StandartlarıBirleştirme
 • Tüm Standartların İyileştirilmesi
 • Görsel Yönetim Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi
 • İleri Seviye PokaYokeUygulamalarının Başlatılması
 • Kayıp Azaltma Takım Çalışmalarının Başlatılması
 • Sürdürülebilir 5S Standartlarının Oluşturulması
 • Periyodik Bakım İş Listelerinin Oluşturulması
 • Planlı Duruş Yönetimi Etkinliğinin Arttırılması
 • Yedek Parça Optimizasyon Çalışmalarının Yapılması
 • Takım Becerilerinin Ölçülmesi
 • Takımın, Problem Çözme Tekniklerini Uygulaması Ve Anormallikleri Sistematik Olarak Yok Etmesi

3. İyileştirmelerin Yönetimi

3.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi

 • SMED Eğitimi – Temel
 • SMED Eğitimi – İleri
 • Kaizen Koçu Eğitimi
 • Yalın Altı Sigma Bilinçlendirme Eğitimi
 • Yalın Altı Sigma Sarı Kuşak Eğitimi
 • Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi
 • Yalın AltıSigma Kara KuşakEğitimi
 • Figure 8 - Yatık Sekiz Metodu EğitimiKaizen Sürecinin Yönetimi Eğitimi
 • 16 Büyük Kayıp Eğitimi
 • Temel İstatistik ve Grafiksel Analizler Eğitimi
 • İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi
 • 7 Temel Araç (İlişki Diyagramı, Sistematik Diyagram, Matris Diyagram, İlgi Diyagramı, Çizgi Diyagramı, Proses Karar Grafikleri, Matris Veri Analizi)
 • İleri Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (Kısıtlar Teorisi Ve Darboğaz Analizi, Hat Dengeleme Ve Metot Etüdü)

3.2 Kurumsal Faaliyetler

 • Yukarıdan Aşağı Ve Aşağıdan Yukarı Problem Çözme Yaklaşımları - Firma İçi Problem Çözme Metodolojilerinin Yapılandırılması (Hedefler - VSM - Kayıp Yapısı & DMS)
 • 6 Sigma, 10 Adım  Kaizen, Hızlı Kaizen, Önce - Sonra Kaizen
 • Temel Kayıp Bazlı Standart Problem Çözme Yaklaşımları
  • Hızlı İmalat Dönüşümü  - Her Hatta Yayılımı
  • Malzeme Balansı - Bilinmeyen Kayıpların Azaltılması
  • Hız Kayıpları ve Kısa Duruş Kayıplarının Azaltılması
  • Arızaların Azaltılması
  • Iskarta, Hurda, Fire Azaltma
  • Müşteri Şikayetleri Azaltma
  • Kalite Hatası Azaltma
  • Yalın Altı Sigma Proje Çalışmalarının Başlatılması
  • Komite Etkinlik Değerlendirme / Kaizen Komite Yönetim Panelinin Oluşturulması
  • Faz Değerlendirme
  • KaizenBenchmarkSürecinin Tasarlanması
  • KaizenBenchmarkEtkinliklerinin Düzenlenmesi - Paylaşım Günleri

3.3 Saha Aktiviteleri

 • Sıfır Kayıp Yolculuğunda Yalın Altı Sigma Ve Kaizen Projeleri
  • 6 Sigma
  • Kaizen
  • Hızlı Kaizen
 • Önce - Sonra Kaizen ve Kaizen Sürecinin Etkin Yönetimi
 • Günlük Yönetim Sistemi – Kaizen İlişkisi (A3 Hızlı Problem Çözme Yaklaşımının Pilot Hatlar Öncelikli Tüm Fabrikalarda Kurulması)
 • Çalışanların En Az % 50 'Sinin Kaizen Faaliyetlerine Katılımının Sağlanması

4. İş Süreçleri Geliştirme

4.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi

 • Süreç Yönetimi Eğitimi
 • İş Süreçleri Geliştirme Modeli Eğitimi
 • A3 Düşünme Eğitimi
 • FMEA Eğitimi
 • Süreç Olgunluk Seviyesi Eğitimi
 • MakiGamiEğitimi
 • Metot Geliştirme Eğitimleri
 • İş Süreçleri Geliştirme, 10 Adım ve Hızlı Kazanım Proje Çalıştayı

4.2 Kurumsal Faaliyetler

 • İş Süreçleri Geliştirme Modelinin Oluşturulması ve Uygulanması
 • Temel Süreç Çatısının Oluşturulması ve Süreç Olgunluk Sisteminin Devreye Alınması
 • Süreç Olgunluk Seviyesinin Ölçülmesi
  • Süreç Kritikliklerinin Değerlendirilmesi
  • Süreç Risk Yönetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi
 • Üretim Dışı Departmanlar Günlük Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • İş Süreçleri Geliştirme Proje ve İyileştirme Metodolojilerinin Oluşturulması
 • Standart İş Kavramının Belirlenen Plana Göre İşletmelerde Hayata Geçirilmesi
 • Kıyaslama Proje Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması
 • İş Süreçleri Geliştirme, Önce - Sonra Kaizen Sistematiğinin Oluşturulması ve Yürütülmesi
 • Departmanlarda Görsel Yönetim Standartların Oluşturulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Etkinlik Değerlendirme / İş Süreçleri Geliştirme Yönetim Panelinin Oluşturulması
 • İş Süreçleri Geliştirme Faz Değerlendirme

4.3 Saha Aktiviteleri

 • Metot Geliştirme Yapısının Kurulması
 • Operasyon Verimlilik Analizi
 • Hareket Etüdü 
 • Zaman Etüdü
 • Hat Dengeleme 
 • Video Analizi 
 • Elleçleme
 • Fabrika Yerleşim Planı İyileştirme 
 • Tek Parça Akış Süreç Tasarımı
 • SOP Yapısının Kurulması
 • Stok Modelleme (SKU Yalınlığı)

5. Organizasyonel Gelişim

5.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi

 • Beceri ve Yetkinlik Gelişimi Yönetimi
 • Tanıma ve Takdir Sistemi Eğitimi
 • Öneri Sistemi Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Etkili Takım Yönetimi Eğitimi
 • Mavi Yaka Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi

5.2 Kurumsal Faaliyetler

 • Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması ve Önceliklerin Belirlenmesi
 • Beceri ve Yetkinlik Matrislerinin Oluşturulması
 • Yetkinlik Değerlendirme Sürecinin Tasarımı
 • Eğitim Atölyeleri İçin Süreç Haritasının Oluşturulması (Eğitim İhtiyaç Analizi, Eğitimlerin Hazırlanması, Eğitim Planları, Eğitim Setlerinin Gözden Geçirilmesi ve Eksiklerin Giderilmesi, Eğitim Atölyesi Hedeflerinin Belirlenmesi)
 • Eğitim Ölçme Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 • Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme Sisteminin Oluşturulması
 • Öneri Sisteminin Kurulması
 • Mavi Yaka ve Beyaz Yaka İçin Liderlik ve Uzmanlık Programlarının Geliştirilmesi (Akademi Yapısı - Üretim Okulu Faaliyetleri)
 • İç Eğitmenlerin Seçimi ve Yetiştirilmesi Süreci
 • Kurumsal Öğrenme Süreci ve Öğrenen Organizasyon Yapısının Tasarlanması

5.3 Saha Aktiviteleri 

 • Kıyaslama (Fabrika İçi, Fabrikalar Arası, Holding Dışı) Sürecinin Tasarlanması
 • Ünlü Konuşmacılarla Deneyim Paylaşımı Organizasyonları
 • İş Başı Eğitimlerinin Verilmesi
 • Tek Nokta Dersi Saha Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi
 • Kategori Eğitimlerinin Verilmesi
 • Saha İş Sonuçları Sunumlarının Gerçekleştirilmesi
6. Değer Akış Yönetimi
6.1 Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi
 • VSM Eğitimi
 • ABC Analizi Eğitimi
 • BCG Analizi Eğitimi

6.2 Kurumsal Faaliyetler

 • Çatı Model
  • VSM Modelinin Çatısının Oluşturulması - Amaçlar - Hedefler - Komite Yapısı - Metodolojiler - Araçlar – Denetim
 • Odaklanma
  • SKU Analizi ve BCG Matrisi Kurgusu
  • Katkı Marjı ve Bütçeye Göre Öncelikli Ürün Ailesinin Belirlenmesi
 • Seçilen Odak Gruba Bütünsel Bakış
  • Mura ve Muri'nin Yönetimi (Üretim ve Üretim Dışı Fonksiyonlar)
  • Darboğaz Analizleri
  • Takt Zamanı Hesaplamaları
 • Proje Yönetimi
  • VSM Döngüsünün Oluşturulması
  • Mevcut Durum Haritalama ve Hızlı Kaizenlerin Başlatılması
  • Hedeflere Göre Gelecek Durum Haritasının Yapılması
 • Sürdürülebilirlik
  • A3’lerle Yönetimin Günlük Yönetim Sistemi ve Kaizen ile Bağlantısının Kurulması
  • Değer Akış Yönetimi ve Periyodik Gözden Geçirme Sistematiğinin Kurulması
  YUKARI

  28.KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI 25 KASIM 2019