Otonom Bakım Yönetimi ile Saha Mükemmelliği

“Benim Fabrikam Anlayışı”

Otonom Yönetim ile çalışanlarımızı ve makinelerimizi geliştiririz.Makinelerin durumları firma anlayışının görünümüdür.Çalışanlar bu düzeye alışır, kanıksar ve bu durumun normal olduğunu düşünerek tüm çalışmalarında bunu uygular.Otonom Yönetim Sistemi, makinelerimizi yeniler ve geliştirirken kendi kendimizi de yeniden eğitmemizi temin eder.Çalışanlarımız gelişerek kendi makineleriyle daha özenli, özverili ve dikkatli ilgilenirler, Performansları geliştirmek için kaynak ve temeller oluşturulur.

Eğitimin Amacı:

Otonom “Kendi Kendine Yeten” anlamına gelmektedir. Operatörlerin makinelerini sahiplendikleri bir işletmeye kavuşmak üzere uygulanan bir yönetim yaklaşımıdır. Operatörlerin ekipmanlarını yakından tanımaları, temizlik, yağlama ve kontrollerini sürekli ve sistematik olarak yapmaları ve anormalliklere karşı tedbir almaları beklenmektedir. Operatörlerin gereken iyileştirme çalışmalarına katılması, yönetmesi, kendi kendine yeter hale gelmeleri ve bakım becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Kullanıcı Bakım, TPM sürecinin en kritik unsurlarından birisidir. Operatörlere, mühendislere ve üretim bölüm yöneticilerine yönelik bu eğitimde operatörlerin kullanıcı bakımlarını nasıl yapması ve “benim makinem” yaklaşımının nasıl oluşturulması gerektiği anlatılmaktadır. Eğitimimizde örnek uygulamalara yer verilmektedir. Çünkü; strateji yayılımı, faaliyetlerinize odaklanarak ve onları hizalayarak, fırsat ve tehditlere hızlı bir şekilde cevap vermenizi sağlayacaktır.

Katılımcılar:

Üretim Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler, Operatörler, Bakım Personeli,

Süre:

 1 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.
YUKARI