Otonom Yönetim İle Makinelerimizi İyileştirelim ve Çalışanlarımızı Bilinçlendirelim

Otonom Yönetim, operatörlerin başkalarına (Bakım ve Kalite) çok fazla ihtiyaç duymadan kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri ve makinelerini iyi tanıyıp  yönetmeleridir.

“Benim Makinem”anlayışının benimsenmesidir.

Operatörler,  Otonom Yönetim  ile makineleri, ihtiyaç duydukları ekipmanları çok iyi tanır ve detaylı öğrenme sürecinden geçerler. Müdahale etme durumunda özgüvenleri gelişmiş, kendine güvenen ve sahiplenme duygusu en yüksek seviyede  çalışanlar ortaya çıkar.

Makine üzerindeki anormallikleri (küçük hatalar) hemen fark eder ve ortadan kaldırma  yoluna giderek önleyici faaliyetler gerçekleştirirler. Bakımcı gözüyle bakabilme, arızalar ile makine parçaları arasında ilişki kurabilme, yetersizlikleri fark etme  ve  yerinde kaliteyi gerçekleştirme   esas unsur haline gelir.

Operatörler arasında bilgi akışı Gemba Evleri (Panolar)  vasıtasıyla sağlanır ve iş sonuçları ekip ruhu ile günlük saha toplantılarında gözden geçirilir. Böylece tüm faaliyetler bir alışkanlık, kültür ve iş  yapış şekli haline gelmiş olur.

Otonom Yönetimde sloganımız “Sıfırcı” yaklaşımdır :

 • Sıfır Makine Arızası
 • Sıfır Hatalı Ürün                                                                               
 • Sıfır İş Kazası

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak bize  neler kazandırır ?

 • Verimlilikler artar (OEE- Overall Equipment Effectiveness)
 • Plansız duruşlar azalır
 • Planlı duruşlar daha kolay yönetilir hale gelir
 • Tüm kayıplarda azalma ve karlılıkta artış görülür
 • Bilinçli ve kayıpları hemen fark eden operatörler yetişir

Şu soruyu kendimize soralım : Acaba işletmeler devamlı yatırım mı yapmalı ; yoksa  mevcut kayıplarını görüp  potansiyellerini mi  ortaya çıkarmalı ? 

Otonom Yönetim tüm bu sorulara yanıt vermekte ve çözüm ortağı olarak karşımızda durmaktadır.

Otonom Yönetim sırasıyla 7 adımda gerçekleştirilir :

 • Makine Temel Şartlarını Sağlama
 • İyileştirmeler Yapma
 • Yağlama Sisteminin Kurulması
 • Beceri Arttırma ve Eğitim Atölyeleri
 • Kalıcı Standartlar ve İyileştirmeler
 • Otonom Takımları ve Faaliyetleri Standartlaştırma
 • Otonom Takımları Geliştirme

Otonom Yönetim ile operasyonlarımızı mükemmel hale getirelim, verimliliklerimizi arttıralım ve motive çalışanlarla daha mutlu çalışma ortamına kavuşalım.

YUKARI