Planlı Bakım

Planlı Bakım Sisteminin Amacı?

Bakım hedeflerinin belirlenmesi

Bakım iş taleplerinin etkin olarak yönetilmesi

Etkili bir Bakım, Planlama ve Kontrol Sistemi oluşturulması

Duruşların sistematik olarak önlenmesi

Bakım Faaliyetleri için yapılan çalışmaların görünür hale getirilmesi

Teknik problemler ile ilgili kayıpların görünür hale getirilmesi

Önleyici Bakım Sisteminin Oluşturulması (Zaman ve Koşul Bazlı)

Bakım hizmeti alan iç müşterilerin memnuniyetinin artırılması


Planlı Bakım Faaliyetlerinin Etkisi

- Planlı faaliyetlerde artış

- Plansız bakım faaliyetlerinde azalma

- Kazanılan kapasitelerin gelişim faaliyetlerinde kullanılması

Plansız Faaliyetler

Gelişim Projeleri

Plansız Faaliyetler


Planlı Bakım Performans Göstergeleri - 1

KPI
Duruşların Sayısı
Duruş
Bakım Maliyeti
Bakım Eforu

Tanım

Tanımlı süre içindeki duruşların sayısı

Duruşların toplam süresi

Tüm bakım faaliyetlerinin toplam maliyeti

Bakım faaliyetleri için harcanan toplam çaba

Anlamı

Bakım faaliyetleri ile bakım maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösterir

Prosesin kararlılığı hakkında
fikir verir

Prosesin kararlılığı hakkında
fikir verir

Adım
1
1
1
3


Planlı Bakım Performans Göstergeleri - 2

KPI

MTTR
(Mean Time to Repair)

OTIF
(On Time in Full)

MTBF
(Mean Time Between Failure)

Yeterlilik
Derecesi

Tanım

Planlanan süre içinde tamamlanan bakım faaliyeti sayısı/Planlanan bakım faaliyeti toplam süresi

Bakım için harcanan toplam
sürenin bakım sayısını bölünmesi

İki duruş arası geçen süre

Yeterlilik sağlamak için gerçekleşen eğitim sayısı / planlanan eğitim sayısı

Anlamı

İki duruş arasındaki üretim süresi

Ortalama bakım süresi

Bakım için planlanan faaliyetlerin gerçekleşme durumunu gösterir

Bakım personelinin yeterliliklerin gelişimi

Adım
4
4
4
5


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 1

Bakım Önceliklerinin
Belirlenmesi

Mevcut Durumun Belirlenmesi

Bakım Bölümü Hedeflerinin Belirlenmesi

Makinaların Önem Derecelerine Göre Sınıflandırılması

Bakım Önceliklerinin Detaylandırılması

Bakımda 5S Uygulaması

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 2

Şartların Kararlı
Hale Getirilmesi

İyileştirme Ekipleriyle Öncelikli Konular Üzerinde Çalışma

Sonuçların Kontrolü

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 3

Bakım Planlama & Kontrol Sistemi(BPK)

BPK Sisteminin Fonksiyonları ve Hedeflerinin Tanımlanması

Bakım Prosesinin Tanımlanması

Veri İhtiyacının Belirlenmesi

Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi

BPK Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamaya Alınması

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 4

Önleyici Bakım

Önleyici Bakım Faaliyetlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

Bakım Standartlarının Oluşturulması

Temel Bakım KPI’larının Belirlenmesi ve Takibi

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 5

Proses Optimizasyonu

Bakım Prosesi ve İş Akışının Optimize Edilmesi

Yedek Parça Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Personelin Eğitimi

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 6

Geliştirilmiş Bakım

Ekipmanların Dayanıklılığı ve Yaşam Döngüsünün Geliştirilmesi

Yedek Parçaların Yaşam Döngüsünün Geliştirilmesi

Ekipmanın Performansının Geliştirilmesi

Ekipmanlar için Yeni Teknolojilerin İncelenmesi & Uygulanması

Denetleme

Şartların Belirlenmesi ve Uygulanması


Planlı Bakım İlerleme Adımları

Adım 7

Planlı Bakım

Bakım Hedeflerinin Kontrolü

Bakım Kayıplarının % 100 Görünür Hale Getirilmesi

Sürekli İyileştirme

İç Denetleme

YUKARI