Poka Yoke - Kaynağında Kalite Yaklaşımı

“Poka Yoke” konsepti uzun süredir farklı formlarda var olmasına rağmen, bu fikri geliştiren, bu araçla sıfır kusuru oluşturan ve dolayısıyla kalite kontrol denetimlerine ihtiyaç bırakmayan kişi, bir Japon üretim mühendisi olan Shigeo Shingo’dur. ve  “Poka Yoke” kavramını ortaya  çıkarmıştır. “Poka Yoke” istenmeyen hatalardan (Poka) kaçınmak (Yokeru) için genellikle “hatadan-kaçınma” veya “hatanın kusura neden olmasını önleme” olarak çevrilmiştir.

Poka Yoke”nin arka planındaki düşünce, operatörün zekasına saygı duymaktır. “Poka Yoke”, hafıza veya ezbere dayanan ve operatörler tarafından devamlı tekrarlanan görev ve eylemleri ele alarak, operatörlere serbest zaman yaratır ve onlara daha yaratıcı ve değer katan işler yapma imkanı verir.

Eğitimin Amacı:

Müşteriye sunulan ürünün, tüm vaat ettiğimiz özellikleri taşıyor olmasını kalite olarak anlıyor ve tanımlıyoruz ‘‘Kaynağında Kalite’’ ortaya çıkan durumdan sonra, kontrol işlemini en aza indiren ve hızlı problem çözümü için elverişli ortam sağlayan bir yaklaşım tarzıdır. Eğitimde bu tarzın her seviyeden yönetici için nasıl kazanılacağı ve kuruluşunun en detay noktalarına kadar iletileceği işlenmektedir.

 • Olaylardan sonra çözüm arayacağımıza proaktif olmak daha düşük maliyetlidir,
 • Böylesi, hem müşterilerimizi hem çalışanlarımızı mutlu eder
 • Kalite kontrol edilerek ürünün bünyesine entegre edilemez
 • Kalite konusunda herkes eğitilir ve görevlendirilir
 • Poka Yoke’nin çalışanlara benimsetilmesi
 • Tüm çalışanların eğitilerek ve uygun motivasyonla kalite olgusunun içine

çekilmesi tercih edilmesi önerilen yoldur

Eğitimin İçeriği:

 • POKA YOKE Kaynağında Kalitenin en önemli aracıdır.
 • Kaynağında Kalite - Built-In-Quality
 • Üretirken Kalitenin 4 sütunu
 • Kaynağın Kontrolü ve Poka Yoke
 • FMEA – Hata Şekilleri ve Etkileri Analizi
 • Jidoka, Andonlar
 • QA ve QM Matriksi
 • Sahada (Gemba) Kaynağında Kalite Toplantıları
 • Çalışanlarda Kalite Bilincinin Geliştirilmesi

Katılımcılar:  

İş yerlerinde yöneticiler, şefler, memurlar, ilk seviye amirleri.

Süre:

1 gün, teorik eğitim ve 5 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI