Problem Çözme Teknikleri

“Problem Çözen Takımlar”

Süreçlerin geliştirilmesi için insanların yetkinliklerinin geliştirilmesine, yetkinliklerin geliştirilmesi için ise sahada problem çözen takımların oluşturulmasına ihtiyaç vardır.Takım oluşumunun yanı sıra, problem çözme metodolojilerinin takım tarafından benimsenmiş olması operasyonel mükemmellik yolunda atılacak önemli adımlardan biridir.

Eğitimin Amacı:

İyi tanımlanmış bir problemin doğru araçlarla analiz edilmesi ve karar verme tekniklerinin uygulanmasıyla optimum çözüme ulaşma süreci; Sürekli İyileştirme faaliyetlerinin ve Öğrenen Organizasyon yapısının temel unsurudur. Sistematik bir yaklaşım gerektiren problem çözme sürecinde; tüm araç ve tekniklerin anlamlı bir şekilde çalışanlara aktarılması, sağlanabilecek maddi kazançların yanı sıra şirket kültürünün hayati parçalarından biri olan değer yaratma olgusuna odaklanılmasını sağlayacaktır. 

Bireysel ve grup çalışmalarıyla problemlerin nasıl önlenebileceği konusunda teknikler bu eğitimde işlenmektedir.

Eğitim İçeriği:

Toplam Kalite, bir şirkette tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Pazar araştırmasından maliyet muhasebesine kadar bütün fonksiyonları ve tüm bireyleri içerir.
Bireysel ve grup çalışmalarıyla problemlerin nasıl önlenebileceği konusunda teknikler bu eğitimde işlenmektedir.
Arzu edilen durum problem oluşmadan önleyici yaklaşımla problemleri önlemektir. Eğitimde anlatılan tekniklerin, sorunlar oluşmadan problemlerin önlenmesi amacıyla kullanılmasına öncelik verilmektedir. Problemler oluşuyorsa, hislerle değil, verilerle çalışarak bunlarla nasıl mücadele edilebileceği öğretilmektedir.   

Veri Kavramı ve Alt gruplama  –  Pareto – Histogram  –  Sebep Sonuç Matrisi–  Dağılma ve Korelasyon - Süreç Akış Diyagramları – Detaylı Süreç Şeması – 8 israf - İlgi Diyagramları – Kontrol Çizelgeleri – Fayda Maliyet Analizi - Beyin Fırtınası gibi tekniklerin problem çözme disiplinleriyle örnek vakalar üzerinde ilişkilendirilmesiyle her seviyeden çalışana uygulama deneyimi kazandırmak amaçlanmıştır.  

Katılımcılar:

Firmaların verimliliğini olumlu yönde artıracak, problemleri önleyecek, yok edecek, yönetici ve çalışanları katılmalıdır.

Süre:

1 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI