Proje Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Proje Yaşam Döngüsü; “Fikir” aşamasından başlayarak “Seri Üretim veya Ürün / Hizmet gerçekleştirme” aşamasına kadar olan tüm Proje fazlarını kapsayan bir zinciri tanımlar.
Proje yönetimi, bilgi, beceri ve modern yönetim tekniklerinden yararlanmak yoluyla;

 • Bütçe ve zaman kısıtları içinde kalmak koşullarıyla,
 • Projenin sonuçlarından etkilenecek tarafların (müşteri ve diğer paydaşlar) beğenisini kazanmak; hatta bu beklentileri aşmak yoluyla,
 • Önceden belirlenen hedeflere ve kalite ölçütlerine ulaşmak için insani ve maddi kaynakların kullanılması ve koordine edilmesiyle ilgilidir

Bu eğitimde, proje ve proje yönetim kavramları üzerinde farkındalığı artırarak, proje yönetim sürecindeki aşamalar hakkında örnekler ile bilgi verilerek Proje Yaşam Döngüsünde, ürün ve proje tipi bazında değişkenlik gösterebilecek “Proje Kapsamını tanımlamak, Proje planlama ve yönetim prensiplerini ortaya koymak (takvim, bütçe, maliyet, yatırım, kaynak, performans yönetimi – gözden geçirme vb.), proje girdileri ve çıktıları arasında kuvvetli bir ilişki kurmak, bu esnada meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili yönetim yaklaşımlarını güvence altına almak amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Proje ve Proje Yönetim Kavramları
  • Proje Nedir? Proje Yönetimi Nedir? Proje Yönetim Ofisi Nedir?
  • Proje Yönetiminin Kapsadığı Alanlar
  • Proje Yönetim Organizasyonu
  • Proje Yönetim Süreci
  • Proje Yaşam Çevrimi
  • Proje Yönetim Aşamaları
 • Proje Yönetim Aşamaları
  • Fikir Geliştirme ve Başlatma
  • Planlama
  • Yürütme ve Kontrol
 • Proje Yönetim Araçları
  • Kapsam Yönetimi
  • Kalite Yönetimi; Kalite Planlama, Kontrol ve Güvence
  • Zaman Yönetimi; Kritik Yolu Belirleme ve Aktivite Sıralaması
  • Süre – Maliyet Dengelemesi
  • Maliyet Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Tedarik Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
 • Projenin Kapatılması
  • Kazanılmış Değer Analizi
  • Projenin Kapanışı

Katılımcılar: 
Her sektörden proje yöneticileri, proje yöneticisi adayları, proje sponsorları, proje sahipleri, proje liderleri, proje ekip üyeleri, kullanıcılar, bölüm yöneticileri, üretim ve bakım yöneticileri, kalite yöneticileri.


Süre: 2 Gün


Eğitim İhtiyaçları:
Eğitim salonu, projektör, grup sayısı kadar yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, kâğıt yapıştırmak için bant, katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI