Set-Up Azaltma

Set – Up Süresini Azaltma

Ürün Değişimi ve / veya Ayar Sürelerini % 50’ye kadar azaltmak ve aynı anda operator iş yüklerini düşürmek mümkündür

Bugün bu işlemleri yapmak zordur. Çünkü çoğunlukla küçük sorunlar nedeniyle zaman kaybı yaşanıyor.

Sorunları ortadan kaldırır ve takip edilmesi kolay standartlar belirlersek set – up süreleri % 30’a kadar azaltılabilir

Birlikte çalışarak işlemleri basitleştirirsek %50’den daha fazla bir azalma elde edilebilir


Set – Up: Başlangıçta Yaşadığımız Problemler

Set – Up süreleri değişkenlik gösteriyor

Standartlar tanımlı değil. Çalışanlar farklı teknik, metot ve prosedürleri uyguluyor

Makina çalışırken yapılması mümkün olan bazı hazırlık faaliyetleri makine durduktan sonra yapılıyor

Set – Up sırasında yapılan bir çok faaliyet, makinayı en kısa sürede devreye alma hedefine hizmet etmemektedir

Prosesin doğru yönetilmemesine bağlı olarak, Set – Up sırasında bir çok problem ortaya çıkar

Bir çok faaliyet basitleştirilebilir

Set – Up için ayrılan süre çok değişkendir, operatör deneyimine ve malzemelerin durumuna bağlıdır


Sorunları Ortadan Kaldırır ve Takip Edilmesi Kolay Standartlar Belirlersek Set – Up Süreleri % 30’a Kadar Azaltılabilir

Değişkenlik, küçük problemler ve standart eksikliğinden kaynaklanır

Bazı gereksiz işlemler kaldırılarak ve yeni aletler kullanarak optimizasyon yapılabilir

En iyi durumu belirlediğinizi düşündüğünüzde bile yeni fırsatlar olacaktır

Başlangıç

Değişken Toleransı

İlk Geçici Standart

Nihai Standart


Set – Up: Azaltma İlerleme Adımları

Adımlar

06

05

04

03

02

01

İlerleme

Metodları Tanımlama ve Geliştirme

Standartları Geliştirme

Anormallikleri Analiz Etme ve Giderme

Anormallikleri ve Kayıtları Takip Edecek Bir
Sistem Oluşturma

Mevcuttaki En İyi Standardı Tanımlama ve
Operatörlerin Eğitilmesi

Bir Set – Up Türü Seçme, Başlangıç ve Hedef Noktası Belirleme


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 1

Bir Set – Up Türü Seçme, Başlangıç ve Hedef Noktası Belirleme

Set – Up Türlerinin Tanımlanması

Geçmiş Verilerden Ortalama ve Sınır Değerlerin Analiz Edilmesi

Önceliklendirmelerin Yapılması

Sürekli Veri Toplama Sisteminin Oluşturulması

Hedef ve Başlangıç noktalarının Belirlenmesi


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 2

Mevcuttaki En İyi Standardı Tanımlama ve Operatörlerin Eğitilmesi

Mevcut Metotların Video Kayıtlarını Oluşturma

Potansiyel İyileştirmelerin Belirlenmesi

En İyi Standartları Oluşturma ve Video Kaydı Oluşturma

Operatörlerin Eğitimi


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 3

Anormallikleri ve Kayıtları Takip Edecek Bir Sistem Oluşturma

Anormallikleri Kaydedecek Bir Sistemin Tanımlanması

«Kim, Ne, Ne Zaman Yapacak» Tanımlaması

Operatörlerin Eğitimi

Sonuçların Takibi ve Gerektiğinde Yeniden Eğitim Planlanması


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 4

Anormallikleri Analiz Etme ve Giderme

Anormalliklerin Analizi ve Önceliklendirilmesi

Karşı Önlemler: Sebep – Sonuç Diyagramı ve 5 Neden Analizi

Karşı Önlemlerin Uygulanması

Takip Sistemi Oluşturma


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 5

Standartları Geliştirme

Faaliyetlerin Detaylandırılması

Değer Yaratan – Yaratmayan Faaliyetlerin Ayrıştırılması

ECRS Tekniği Kullanarak İyileştirmelerin Yapılması

Standartların Güncellenmesi & Adım 2’ye Dönülmesi


Set-Up Azaltma Adımları

Adım 6

Metodları Tanımlama ve Geliştirme

Mevcut Ayar Yöntemlerinin Analizi

Geliştirme Aksiyonlarının Tanımlanması

Ayar Standartlarının Tanımlanması

Ayarların Basitleştirilmesi ve İyileştirilmesi

Standartların Güncellenmesi & Video, Operatör Eğitimleri

Makine Panosu Oluşturma

YUKARI